loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
07 Jun 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Iunie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 129/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei   de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventii  (DALI)  si  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZARE STRADA MAIOR CRANTEA”

Proiect de hotărâre nr. 128/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei   de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventii  (DALI)  si  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZARE STRADA LĂCRĂMIOAREI”

Proiect de hotărâre nr. 127/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei   de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventii  (DALI)  si  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZARE STRADA IOAN VODA CEL CUMPLIT”

Proiect de hotărâre nr. 126/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei   de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventii  (DALI)  si  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZARE STRADA NICOLAE URSU HOREA”

Proiect de hotărâre nr. 125/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei   de  Avizare  a  Lucrarilor  de  Interventii  (DALI)  si  a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ,,MODERNIZARE STRADA GENERAL TELL”

Proiect de hotărâre nr. 124/27.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare in municipiul Caracal incepand cu data de 01.07.2023

Proiect de hotărâre nr. 123/23.06.2023

REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Anexei nr. 2 la Regulamentul de organizare și functionare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 30/24.02.2023.

Proiect de hotărâre nr. 122/23.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii unei suprafețe de teren CF de 507 mp ce face parte din imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 51818 Caracal, din patrimoniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Rutiere și în concesiunea CNCF ”CFR” SA în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 121/23.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în Municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor în anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 120/23.06.2023

REFERITOR LA: vânzarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Str. Vasile Alecsandri, nr. 76, Str. Parângului, nr. 16, bl. 10C și Bld. Nicolae Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere.

Proiect de hotărâre nr. 119/23.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Caracal, str. Crinului nr. 2D, jud. Olt,înscris în Cartea funciară nr. 58202 Caracal, însușirea raportului de evaluare precum și aprobarea documentației de atribuire privind vânzarea prin licitație publică.

Proiect de hotărâre nr. 118/23.06.2023

REFERITOR LA: acordul privind prelungirea cu 90 de zile a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 117/23.06.2023

REFERITOR LA: dezmembrarea imobilului teren în suprafața de 3000,00 mp situat în Caracal, str. Dragoș Vodă nr. 2C, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 50006 Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 116/23.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării obiectivului de investiții ,,CENTRALE  FOTOVOLTAICE (PANOURI SOLARE) IN VEDEREA PRODUCERII 0.673 MW ENERGIE ELECTRICA LA SC COMPANIA DE APA OLT SA” pe terenul în suprafață de 44.829 mp situat în municipiul Caracal, Aleea Stațiunii nr. 6, județul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 115/23.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea Analizei privind infrastructura verde-albastră din cadrul proiectului Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului «Constantin Poroineanu» în vederea valorificării patrimoniului local.


Proiect de hotărâre nr. 114/19.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 113/19.06.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 52/21.05.2019 privind aprobarea surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii/proiectul „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”. cod SMIS 126913, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Operațiunea 8.1 Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.


Proiect de hotărâre nr. 112/14.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea depunerii la finanțare a proiectului „ÎNFIINȚARE CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN MUNICIPIUL CARACAL” în cadrul apelului de proiecte PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C13 – REFORME SOCIALE Investiția I4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice.


Proiect de hotărâre nr. 111/07.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și Taxe Locale, Caracal, jud. Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 110/07.06.2023

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr.1, municipiul Caracal, jud. Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 109/07.06.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor H.C.L. nr. 101/31.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Restaurarea, consolidarea și dotarea Liceului Ioniță Asan”.

Proiect de hotărâre nr. 108/07.06.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art.1 din H.C.L. Caracal nr. 90/29.05.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața 1.571,00 mp situat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 113, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 55048 a U.A.T. Municipiul Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516