loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
13 Nov 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Noiembrie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023Proiect de hotărâre nr. 230/22.11.2023

REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare privind patrimoniul privat al U.A.T. Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 229/22.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6 800 621.00 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare,
prin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului

Proiect de hotărâre nr. 228/22.11.2023

REFERITOR LA: anularea obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor comerciale rezultate din chirii şi redevenţe ale societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală şi analitică a instituţiei

Proiect de hotărâre nr. 227/22.11.2023

REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pentru o perioadă de 49 de ani, a imobilului teren în suprafaţă totală de 1.110 mp înscris în C.F. nr. 58674 Caracal, aparţinând domeniului public al municipiului Caracal, către Comuna Studina

Proiect de hotărâre nr. 226/22.11.2023

REFERITOR LA: declararea de uz şi interes public local a imobilul teren extravilan în suprafaţă de 1.110,00 mp situat în municipiul Caracal, înscris în C.F. nr. 58674 Caracal

Proiect de hotărâre nr. 225/22.11.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 208/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ,,Realizarea unei centrale fotovoltaice pentru utilizarea energiei solare ca resursă regenerabila pentru iluminat public şi pentru instituţii publice, în Municipiul Caracal”

Proiect de hotărâre nr. 224/22.11.2023

REFERITOR LA: utilizarea temporară a unor imobile – teren şi construcţii, aparţinând domeniului public al U.A.T. Municipiul Caracal, situate în Caracal, str. V. Alecsandri nr. 77, jud. Olt, de către S.C. DROEXPERT DAVCONS S.R.L., necesare organizării de şantier

Proiect de hotărâre nr. 223/22.11.2023

REFERITOR LA: modificarea statului de funcţii Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţioare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023

Proiect de hotărâre nr. 222/22.11.2023

REFERITOR LA: modificarea punctelor nr. 3, nr. 4 şi nr. 11 din Anexa la H.C.L. nr. 185/29.09.2023 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul şcolar 2023 – 2024Proiect de hotărâre nr. 220/15.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea listelor pentru proiectele prioritare finanţabile prin PR Sud -Vest 2021-2027

Proiect de hotărâre nr. 219/15.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea proiectului „Modernizarea peisagistică şi arhitecturală a Parcului «Constantin Poroineanu» în vederea valorificării patrimoniului local” şi a cheltuielilor legate de proiect, în conformitate cu ultimul buget rezultat în urma actualizării Devizului general la faza Proiect Tehnic

Proiect de hotărâre nr. 218/15.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor tehnico – economice (faza Proiect Tehnic) şi a indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul „Modernizarea peisagistică şi arhitecturală a Parcului «Constantin Poroineanu» în vederea valorificării patrimoniului local”Proiect de hotărâre nr. 217/13.11.2023

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Realizarea unei centrale fotovoltaice pentru utilizarea energiei solare ca resursă regenerabila pentru iluminat public și pentru instituții publice, în Municipiul Caracal”.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516