loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
08 Sep 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Septembrie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023


Proiect de hotărâre nr. 201 /28.09.2023

REFERITOR LA: recompartimentarea imobilului construcţie, situat în Municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14A, jud. Olt

Proiect de hotărâre nr. 200 /28.09.2023

REFERITOR LA: Aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de D.A.L.I şi a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii: “CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI A ACCESIBILITĂŢILOR MEDICALE PRIN EXTINDEREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL CU O CONSTRUCŢIE NOUĂ AVÂND REGIMUL DE ÎNĂLŢIME D + P + E + SPAŢIU TEHNIC DEASUPRA ULTIMULUI NIVEL, CONECTATĂ DE CORPUL EXISTENT C1 PRINTR-O PASARELĂ DESFĂŞURATĂ PE TOATE NIVELURILE, ÎN VEDEREA ASIGURĂRII DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢILOR MEDICALE ÎN CONDIŢII OPTIME”

Proiect de hotărâre nr. 199 /28.09.2023

REFERITOR LA: aprobarea componenței comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor și modului de repartizare a locuințelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 198 /27.09.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 35/07.03.2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico- economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 117853, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, CONDIŢII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE CU TITLUL POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, AXA PRIORITARĂ 3, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 OPERAŢIUNEA B – CLĂDIRI PUBLICE

Proiect de hotărâre nr. 197 /27.09.2023

REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţa de 52542,00 mp situat în Municipiul Caracal, str. Craiovei, nr. 286, Jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 54263/U.A.T. Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 196 /21.09.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri ş1 Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal pe anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 195 /21.09.2023

REFERITOR LA: acordul privind prelungirea cu 180 de zile a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 194 /21.09.2023

REFERITOR LA: admiterea plângerii prealabile nr.102/02.08.2023 formulată de Popescu Cristian şi revocarea H.C.L. Caracal nr. 141/31.07.2023 referitoare la aprobarea însuşirii raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a concesionării fără licitaţie publică către S.C. MA TO S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unei suprafeţe de teren de 342,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Municipiul Caracal, Intrarea Buzeşti, nr. 4B, Jud.Olt, pentru extindere construcţie

Proiect de hotărâre nr. 193 /21.09.2023

REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică din Municipiul Caracal pentru anul şcolar 2023 – 2024Proiect de hotărâre nr. 192 /19.09.2023

REFERITOR LA: aprobarea finanţării cheltuielilor necesare asigurării mentenanţei obiectivului de investiţii “Proiect Tip – Construire Bazin de înot didactic şi agrement, Str. Tîrgul Nou, nr. 2C, municipiul Caracal judeţul Olt “

Proiect de hotărâre nr. 191 /18.09.2023

REFERITOR LA: aprobarea aportului Municipiului Caracal la majorarea capitalului social al societăţii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.Proiect de hotărâre nr. 190 /08.09.2023

REFERITOR LA: la aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Regenerarea spaţiului public din zona Bulevardului Antonius Caracalla din Municipiul Caracal, judeţul Olt” în cadrul proiectului ,,Green inteR Eco connEct Network, Apelul competitiv de proiecte dedicat Priorității 2 : O regiune verde, Obiectivul specific (OS) 2.7’’.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516