Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2020 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2020

Convocator nr. 24424/25.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 85/28.05.2020 referitor la aprobarea cuantumului  burselor  pentru  elevii  din invațământul  preuniversitar  de stat de pe raza Municipiului  Caracal pentru anul școlar 2019-2020.

Proiect de hotărâre nr. 84/26.05.2020 referitor la completarea anexei nr.  2 la H.C.L. Caracal nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de  Amenajare a  Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 83/25.05.2020 referitor la revocarea domnului Alexe Costică din Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal Caracal și înlocuirea acestuia cu un alt reprezentant al Consiliului local al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 82/22.05.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1B, Judeţul Olt.

Proiect de hotărâre nr. 81/22.05.2020 referitor la aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 79/22.05.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2019.

Proiect de hotărâre nr. 78/22.05.2020 referitor la alocarea din bugetul local al municipiului Caracal a sumelor necesare decontării cheltuielilor efectuate cu hrana personalului Centrului de Asistență Medico Socială Caracal aflat în izolare la locul de muncă, începând cu data de 11.04.2020.

Proiect de hotărâre nr. 77/22.05.2020 referitor la aprobarea Metodologiei privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă în municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 72/12.05.2020 referitor la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2020.

Proiect de hotărâre nr. 46/06.03.2020 referitor la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal in domeniul public al U.A.T. Comuna Redea si administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. 

Convocator nr. 23485/18.05.2020

Proiect de hotărâre nr. 74/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 73/18.05.2020 referitor la aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National