Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2020 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2020

Convocator nr. 29014/26.06.2020

Proiect de hotărâre nr. 102/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea ,,Fișei de date a procedurii ”Cap II, pct. 5 Documente obligatorii” aprobată prin Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 20/28.02.2020

Proiect de hotărâre nr. 101/25.06.2020 referitor la darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în imobilul din Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr. 2 către Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA“- Sucursala Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 100/25.06.2020 referitor la aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020, al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 99/25.06.2020 referitor la aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L., pentru extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în municipiul Caracal pentru strada Măceșului până la numărul 104.

Proiect de hotărâre nr. 98/25.06.2020 referitor la aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2020.

Proiect de hotărâre nr. 97/25.06.2020 referitor la dobândirea de către Municipiul Caracal a calității de membru al Asociației de Proprietari “CARPAȚI”.

Proiect de hotărâre nr. 96/25.06.2020 referitor la vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situată în Caracal, Jud. Olt, către actualul chiriaș, domnul Simion Florian, titular al contractului de închiriere nr. 49/25.05.2015.

Proiect de hotărâre nr. 95/25.06.2020 referitor la respingerea plângerii prealabile nr. 86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 20/28.02.2020.

Proiect de hotărâre nr. 94/25.06.2020 referitor la retragerea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal" conferit domnului OLIWER DOBRE – CONSTANTIN.

Proiect de hotărâre nr. 93/25.06.2020 referitor la aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului public al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Anton Pan, nr. 8A, Jud. Olt.

Proiect de hotărâre nr. 92/25.06.2020 referitor la darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna Deveselu, U.A.T. Comuna Redea, U.A.T. Comuna Traian și U.A.T. Comuna Vlădila, cu destinația construirii unei Stații SRMP care să deservească aceste localități.

Proiect de hotărâre nr. 91/25.06.2020 referitor la abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea.

Proiect de hotărâre nr. 90/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Deveselu și administrarea Consiliului Local al Comunei Deveselu.

Proiect de hotărâre nr. 89/25.06.2020 referitor la modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din domeniul public al U.A.T. Comuna Redea și administrarea Consiliului Local al Comunei Redea. 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National