Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2013 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2013

Convocator iulie 2013

Proiect nr.166/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea numărului de posturi, organigramelor şi statului de funcţii aferente Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal şi Centrului Cultural Municipal Caracal.

 

Proiect nr.164/25.07.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilelor, teren si cladire  amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal si administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Proiect nr.163/24.07.2013 REFERITOR LA: Trecerea imobilului, teren si constructii, amplasat în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.1 din domeniul public al  municipiului Caracal si administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal în domeniul privat al  municipiului Caracal si  administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Proiect nr.162/24.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rezilierii contractului de asociere nr. 12683/27.09.2007 încheiat între Consiliul Local Caracal cu sediul în Caracal,  Piata Victoriei, nr.10, judetul Olt si SC IGO SA cu sediul în Caracal, Piata Victoriei nr. 2.

 

Proiect nr.161/23.07.2013 REFERITOR LA: Modificarea prevederilor art. 1 din Hotarârea Consiliului Local Caracal nr. 68/15.05.2008 privind concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.

 

Proiect nr.160/23.07.2013 REFERITOR LA: Trecerea imobilului teren intravilan în suprafaţă de 1900,00 mp. amplasat în municipiul Caracal str. Toma Ruşcă nr.5 din domeniul public al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiul  Caracal în domeniul privat  al municipiului Caracal şi administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Proiect nr.159/23.07.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 16 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Bdul. Nicolae Titulescu, Piaţa Gării , pentru amplasare spaţiu comercial.

 

Proiect nr.158/23.07.2013 REFERITOR LA: Prelungirea  unui contract de concesiune ce are ca obiect concesionare teren în suprafaţă de 12 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Str.Iancu Jianu la Nord de Şcoala Gimnaziala nr.2, pentru amplasare spaţiu comercial, tip provizorat.

 

Proiect nr.157/23.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iunie 2013.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National