Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2013

Convocator iunie 2013


Proiect nr.144/26.06.2013 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru-Caracal, organizat conform Calendarului anual al principalelor manifestari cultural-artistice.

Proiect nr.142/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Tudor Vladimirescu între str.H.C.Lecca si str.Salcâmului, mun.Caracal jud.Olt".

Proiect nr.141/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Neagoe Basarab între str.Petru Maior si str.Tudor Vladimirescu, mun. Caracal, jud OLT".

 

Proiect nr.140/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezebilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare, str.Marasti, etapa II, mun. Caracal, jud Olt".

 

Proiect nr.137/20.06.2013 referitor la aprobarea programului local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din mun. Caracal pentru perioada 2013-2016.

 

Proiect nr.136/20.06.2013 referitor la aprobarea rectificarii Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.

 

Proiect nr.135/20.06.2013 referitor la aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru perioada februarie-mai 2013.

 

Proiect nr.134/19.06.2013 referitor la prelungirea contractului de concesiune nr.348/25.02.2003 încheiat cu SC COM SPIRU SRL.

 

Proiect nr.133/19.06.2013 referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal precum si stabilirea, constatarea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii.

 

Proiect nr.118/22.05.2013 referitor la aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar apartinând patrimoniului unitatii administrativ-teritoriale Caracal.