Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2013 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2013

Convocator sedinta 13.03.2013

Proiect nr.75/26.03.2013 referitor la aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013 (partea I)     (partea II)        (partea III).

Proiect nr.69/20.03.2013 referitor la aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,Scoaterea terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan în vederea realizarii investitiei-PARC INDUSTRIAL FOTOVOLTAIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE-"situat în municipiul Caracal, tarlaua 122, parcelele 12 si 13.

Proiect nr.68/20.03.2013 referitor la aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism pentru scoaterea terenului situat în T75, P21 si P22 din circuitul agricol în scopul ,,Extinderii limitelor intravilanului municipiului Caracal, în vederea realizarii de investitii privind zonele de locuit si activitati diverse de comert".

 


Proiect nr.67/20.03.2013 referitor la ajustarea pretului local pentru producerea si distributia energiei termice pe baza de gaze naturale în sistem centralizat si a pretului local de facturare catre populatia din blocul de locuinte situat în Caracal str.Vasile Alecsandri nr.76, practicat de SC IGO SA conform HCL nr.110/21.12.2012.

 

Proiect nr.66/20.03.2013 referitor la atestarea suprafetei de 74,62 ha, pasuni permanente ca fiind eligibila pentru solicitarea sprijinului financiar în cadrul Schemei de Plata Unica pe Suprafata(SAPS) în Campania 2013.

 

Proiect nr.65/19.03.2013 referitor la concesionarea, fara licitatie publica, a imobilului teren, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, în suprafata de 310,50mp situat în Caracal str.Dragos Voda catre SC AGETAPS SRL Brasov antreprenorul general al lucrarilor aferente obiectivului ,, Executarea lucrarilor de construire pentru spatiul comercial parter, amenajare si sistematizare verticala a incintei, împrejmuire semnale publicitare".

 

Proiect nr.64/19.03.2013 referitor la numirea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generala a actionarilor la SC IGO SA Caracal.

 

Proiect nr.62/19.03.2013 referitor la recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuintelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL, situate în municipiul Caracal, str.Vasile Alecsandri. nr.9, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani cât si celor care vor împlini vârsta de 35 de ani ulterior datei acestei hotarâri.

 


Proiect nr.61/19.03.2013 referitor la aprobarea drepturilor banesti aferente personalui didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta pentru perioada septembrie 2012-februarie 2013.

 

Proiect nr.60/19.03.2013 referitor la înfiintarea unui punct de lucru secundar al Cabinetului scolar nr.3 în incinta Liceului Teoretic Mihai Viteazul, Caracal, str.Bicaz, nr.1B.

 

Proiect nr.59/19.03.2013 referitor la darea în folosinta gratuita pe termen de 3 ani a unui spatiu în suprafata totala de 21,00mp din imobilul situat în Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918, nr.9-Colegiul Tehnic Matei Basarab.

 

Proiect nr.58/19.03.2013 referitor la darea în folosinta gratuita pe termen de 3 ani a unor spatii în suprafata totala de 166.18mp din imobilul situat în Caracal str.Iancu Jianu, nr.26.

 

Proiect nr.53/12.03.2013 referitor la aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare practicate de SC IGO SA Caracal.

 


Proiect nr.52/12.03.2013 referitor la aprobarea nivelului noilor preturi pentru apa potabila distribuita si a tarifelor pentru serviciile de canalizare-epurare a apei uzate în municipiul Caracal si în localitatea Deveselu-Aleea Aviatorilor(Colonia Deveselu).

 

Proiect nr.51/12.03.2013 referitor la includerea în domeniul privat al municipiului Caracal a cotei de 1/2 din imobilul casa de locuit în suprafata de 55,60 mp si a terenului aferent în suprafata de 314,2mp, amplasate în intravilanul municipiului Caracal, str.Romanitei, nr.2(fosta str. Secera si Ciocanu).

 

Proiect nr.50/12.03.2013 referitor la aprobarea componentei Comitetului de implementare si monitorizare al Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020.


Proiect nr.49/12.03.2013 referitor la aprobarea Strategiei de dezvoltare a municipiului Caracal pentru perioada 2013-2020.

 

 Convocator

 Convocator sedinta ordinara 22.03. 2013

 

 Proiect nr.53/12.03.2013 Referitor la: aprobarea tarifelor pentru activitatea serviciului public de salubrizare practicate de SC IGO SA în municipiul Caracal.

 

Proiect nr.52/12.03.2013 Referitor la: aprobarea nivelului noilor preturi pentru apa potabila distribuita si a tarifelor pentru serviciile de canalizare-epurare a apei uzate în municipiul Caracal si în localitatea Deveselu-Aleea Aviatorilor(Colonia Deveselu)

  

Proiect nr.51/12.03.2013 Referitor la: includerea în domeniul privat al municipiului Caracal, a cotei de 1/2 din imobilul casa de locuit în suprafata de 55,60 mp si a terenului aferent în suprafata de 312,2 mp, amplasate în intravilanul municipiului Caracal, str.Romanitei , nr.2 (fosta str. Secera si Ciocanu).

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National