Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2013 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2013

Convocator sedinta 22.02.2013

Proiect nr.41/25.02.2013 Referitor la: aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.

 

Proiect nr.38/21.02.2013 Referitor la: numirea reprezentantilor Consiliului Local în Comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea concesionarii, prin licitatie publica deschisa, a bunurilor ce apartin domeniului public al municipiului Caracal.

 

Proiect nr.37/20.02.2013 Referitor la: încetarea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte.

 

Proiect nr.36/20.02.2013 Referitor la: aprobarea unor taxe si tarife pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2013.

 

Proiect nr.35/20.02.2013 Referitor la: darea în folosinta gratuita, pe o perioada de 4 ani, a spatiului în suprafata totala de 30,60 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Voda nr.8.

 

Proiect nr.34/19.02.2013 Referitor la: aprobarea drepturilor banesti aferente personalului didactic care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta.

 

Proiect nr.33/19.02.2013 Referitor la: calendarul principalelor manifestari cultural artistice în anul 2013.

 

Proiect nr.32/19.02.2013 Referitor la: aprobarea Contului de executie bugetara la 31.12.2012.

Anexe la proiectul nr.32/2013.

 

Proiect nr.31/19.02.2013 Referitor la: aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Extindere si reabilitare str.Valter Maracineanu, municipiul Caracal".

 

Proiect nr.30/19.02.2013 Referitor la: aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de catre Serviciul Public Asistenta Sociala al Municipiului Caracal, Judetul Olt, pentru perioada 2013 – 2016.

 

Proiect nr.29/18.02.2013 Referitor la: aprobarea Planului strategic al Centrului de zi Cristina - Caracal pe perioada 2013 -2017, a Codului Etic al personalului angajat în cadrul centrului, a Regulamentului de Ordine Interioara, a Regulamentului de Organizare si Functionare si a Cartei drepturilor persoanelor care beneficiaza de servicii sociale.

Anexa nr.2 la proiectul nr.29/2013.

Anexa nr.3 la proiectul nr.29/2013.

Anexa nr.4 la proiectul nr.29/2013.

Anexa nr.5 la proiectul nr.29/2013.

 

Proiect nr.28/18.02.2013 Referitor la: abrogarea HCL nr.62/21.10.2009 privitoare la transmiterea în folosinta gratuita, pe o perioada de 10 ani, catre U.M. 01252, a unui teren apartinând domeniului privat al municipiului Caracal în suprafata de 6,9097 ha cu destinatia poligon de instructie.

 

Proiect nr.27/18.02.2013 Referitor la: aprobarea documentatiilor de urbanism:PUD si Regulament Local de Urbanism aferente obiectivului "AMENAJARE SALON DE ÎNFRUMUSETARE SI ACCES EXTERIOR" pentru imobilul (teren si constructii) situat pe Aleea Rasaritului, nr.3, bl.B16, sc.1, ap.2.

 

Proiect nr.26/18.02.2013 Referitor la: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Centrului Cultural Municipal Caracal.

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National