Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2013 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Ianuarie 2013

Convocator sedinta 25.01.2013

Proiect nr.22/28.01.2013 Referitor la: prelungirea unui contract de închiriere ce are ca obiect închirierea imobilului situat în str.Carpati nr.2, în suprafata de 147,72 mp ce apartine domeniului public al municipiului Caracal, de catre SC G.D.F.SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A.

Proiect nr.20/25.01.2013 Referitor la: modificarea si completarea unor prevederi din HCL nr. 97 din 29.11.2012 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor si taxelor locale, altor taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile pentru anul 2013, precum si abrogarea HCL nr.1 din 12.01.2013

Anexa la proiectul nr.20.

Proiect nr.18/23.01.2013 Referitor la: concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren de 285,00 mp apartinând domeniului privat al municipiului Caracal, amplasata la sud de punctul termic preuzinal din str.Dragos Voda, cu destinatia construire locuinta.

 

Proiect nr.17/23.01.2013 Referitor la: atribuirea unor suprafefete de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

 

Proiect nr.16/23.01.2013 Referitor la: împuternicirea d-lui Baloi Danut Alexandru, consilier superior în cadrul Compartimentului Registrul Agricol, Fond Funciar, Cadastru de a reprezenta interesele Consiliului Local Caracal în relatia cu Agentia de Plati si Inteventie pentru Agricultura Centrul Judetean Olt, în vederea depunerii cererii unice de plata pe anul 2013 necesara obtinerii sprijinului acordat pentru suprafata de 74,00 ha pasune.

 

Proiect nr.15/22.01.2013 Referitor la: modificarea prevederilor art.1 din HCL nr.33/30.06.2009 referitoare la concesionarea unor parcele de teren categoriilor de persoane defavorizate social din municipiul Caracal.

 

Proiect nr.14/22.01.2013 Referitor la: acceptarea ofertei de donatie depusa de dl.Stefanescu Sorin George catre municipiul Caracal pentru terenul în suprafata de 1391,92 mp situat în Caracal, str.Vornicu Ureche (la nord de SC ITR SRL), cu destinatia de teren domeniu public.

 

Proiect nr.13/22.01.2013 Referitor la: prelungirea duratei contractelor de închiriere existente având ca obiect închirierea terenurilor ce apartin domeniului public si privat al municipiului Caracal, pe care sunt construite garaje auto.

 

Proiect nr.12/22.01.2013 Referitor la: aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si cheltuieli pe anul 2012.

 

Proiect nr.11/22.01.2013 Referitor la: darea în folosinta gratuita pe termen de trei ani a unui spatiu în suprafata de 19,38 mp din imobilul situat în Caracal, str.Iancu Jianu, nr.3.

 

Proiect nr.10/22.01.2013 Referitor la: suplimentarea numarului de beneficiari ai serviciilor Cantinei Sociale Caracal.

 

Proiect nr.9/22.01.2013 Referitor la: reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, aprobarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare al serviciului.

 

Proiect nr.8/22.01.2013 Referitor la: aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2013, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa la proiectul nr.8/22.01.2013.

 

Proiect nr.7/22.01.2013 Referitor la: concesionarea, prin licitatie publica, pe o perioada de 49 ani, a unei suprafete de teren de 10,80 mp apartinând domeniului public al Municipiului Caracal, amplasata la Sud de bl. 15 din strada Antonius Caracalla, cu destinatia spatiu commercial.

 

Proiect nr.6/22.01.2013 Referitor la: trecerea unei parti a imobilului amplasat în municipiul Caracal Aleea 1 Decembrie 1918 nr.7 din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Agentia Nationala de Îmbunatatiri Funciare , în domeniul public al municipiului Caracal si în administrarea Consiliului local Caracal.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National