Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2013 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Noiembrie 2013

Convocator Noiembrie 2013

Proiect nr.258/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Modificarea art.3 şi anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.66/2008 privind „Aprobarea modernizării sistemului de colectare şi transfer a deşeurilor, la nivelul municipiului Caracal, obiectiv parte integrantă din proiectul „Managementul integrat al deşeurilor în judeţul Olt" şi punerea la dispoziţie a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului public pentru buna desfăşurare a acestui proiect".

Proiect nr.240/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Stabilirea amplasamentelor staţiilor de îmbarcare/debarcare, altele decât autogara pentru transportul călătorilor în regim judeţean / interjudeţean, precum şi a denumirii acestora.

Proiect nr.239/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea listei definitive în vederea repartizării efective a locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2013.

Proiect nr.238/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

Proiect nr.237/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013.

Proiect nr.236/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.09.2013.

Anexa proiect nr.236

Proiect nr.235/ 20.11.2013 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru lunile septembrie si octombrie 2013. 

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National