Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2014 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2014

Convocator 25.02.2014

Proiect nr. 57/27.02.2014 REFERITOR LA: Completarea prevederilor art. 3 din HCL nr. 63/31.10.2008 privind interzicerea expunerii spre vânzare a autovehiculelor pe domeniu public sau privat al municipiului Caracal.

Proiect nr. 54/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.

Proiect nr. 53/21.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.

Proiect nr. 52/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Contului de execuţie bugetară la 31.12. 2013.

Proiect nr. 51/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna ianuarie 2014.

Proiect nr. 50/20.02.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 49,70 mp situat în Caracal, str. Iancu Jianu nr. 26 către   Asociaţia „ Forumul de Acţiune Civică”.              

Proiect nr. 49/20.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune  pentru anul 2014 în vederea împlementării H.G. nr. 1221/2011 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2012-2020.

Proiect nr. 48/20.02.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi suprafaţa de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Terheci Paul.

Proiect nr. 47/20.02.2014 REFERITOR LA: Prelungirea contractului  nr.579/19.03.2004 ce are ca obiect concesiunea terenului în suprafaţă de 46 mp, situat în Aleea Dragoş Vodă la est de bl.B6 şi a contractului nr. 580/19.03.2004 ce are ca obiect concesionare terenului  în suprafaţă de 48 mp situat  în Aleea Castanilor la sud de bl.E7.

Proiect nr. 46/20.02.2014 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal, a  suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafeţei de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor.

Proiect nr. 45/20.02.2014 REFERITOR LA: înfiinţarea unui punct de lucru  secundar al Cabinetului Şcolar nr. 3 în incinta Colegiului Agricol „ Dimitrie Petrescu”, str. Vasile Alecsandri nr. 104.

Proiect nr. 44/20.02.2014 REFERITOR LA: Darea în folosinţă gratuită pe termen de trei ani a unui spaţiu în suprafaţă de 28,09 mp din imobilul situat în Caracal, str. Aleea Creşei nr.1.

Proiect nr. 42/19.02.2014 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul  Anexei la HCL  Caracal nr. 85/28.09.2007 privind aprobarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt.

Proiect nr. 41/19.02.2014 REFERITOR LA: îndreptarea erorii materiale survenite în conţinutul Anexei nr.2 din HCL nr. 167/23.12.2013 privind aprobarea unor taxe şi tarife pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2014.                       

Proiect nr. 40/18.02.2014 REFERITOR LA: Constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 23.500,00 mp.  care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul  municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 2,  judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.

Proiect nr. 39/18.02.2014 REFERITOR LA: Constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, prin licitaţie publică deschisă cu strigare, asupra imobilului teren în suprafaţă de 24.423,00 mp. care aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în intravilanul   municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116-lot nr. 1,  judeţul Olt în vederea construirii unui Parc Fotovoltaic.

Proiect nr. 38/18.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului  Caracal nr.6 din 30.01.2014, privitoare la aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia.

Proiect nr. 37/18.02.2014 REFERITOR LA: Acordarea unui drept de servitute de trecere şi de vedere pe terenul situat în municipiul Caracal, Bd. A. Caracalla, la vest de imobilul de la nr.22A, teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect  nr. 36/18.02.2014 REFERITOR LA:  Însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 1273,67 mp,  ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str.Antonius Caracalla, nr. 45, jud. Olt..

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National