Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2014 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2014

Convocator 14.04.2014

Proiect nr. 93/14.04.2014 REFERITOR LA: Aprobarea participării Consiliului Local al municipiului Caracal ca acţionar la SC. Compania de Apă Olt SA.

Proiect nr. 90/31.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către SC CEZ Distributie SA, a unor  active fixe (capacităţi energetice) din investiţia „Extindere reţea de 0,4 KV şi iluminat public str. Măceşului, municipiul Caracal, judeţul Olt” în vederea furnizării de energie electrică.

Proiect nr. 87/27.03.2014 REFERITOR LA: Parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal şi Consiliul Judeţean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal organizat conform Calendarului anual  al principalelor manifestări cultural artistice.

Proiect nr. 86/27.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2014.

Proiect nr. 85/25.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna februarie 2014.

Proiect nr. 84/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Deveselu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.

Proiect nr. 83/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Pleşoiu ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.   

Proiect nr. 82/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Cîrlogani ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.  

Proiect nr. 81/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea comunei Găneasa ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.   

Proiect nr. 80/25.03.2014 REFERITOR LA: Acceptarea localităţii Balş ca membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Oltul”.    

Proiect nr. 79/25.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza  Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.    

Proiect nr. 78/25.03.2014 REFERITOR LA: Completarea şi modificarea  anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.166/2013 privitoare la „Încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din municipiul Caracal”.    

Proiect nr. 76/24.03.2014 REFERITOR LA: Trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul  privat al municipiului Caracal, a  suprafeţei de teren de 6 mp, situată în str. Iancu Jianu intersecţie cu str. Heliade Rădulescu  la Nord de Şcoala Gimnazială nr.2.    

Proiect nr. 75/24.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea completării şi modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.23 din 30.06.2010, privitoare la aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.    

Proiect nr. 74/24.03.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei de teren de 12 mp situată în str. Iancu Jianu la N de Şcoala Gimnazială nr.2, suprafaţă de teren ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, către SC Columbia Spătaru SRL  prin  administrator Duică Cristina.   

Proiect nr. 73/24.03.2014 REFERITOR LA: Vânzarea, fără licitaţie publică, a  suprafeţei de teren de 46 mp, situată la E de bl.B 6, Aleea Dragoş Vodă şi a suprafetei de teren de 48 mp situată la S de bl. E7, Aleea Castanilor suprafeţe de teren ce aparţin domeniului privat al municipiului Caracal, către d-nul Terheci Paul.    

Proiect nr. 72/24.03.2014 REFERITOR LA: Actualizarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor, a criteriilor şi modului de repartizare  a locuinţelor socialeaflate pe raza municipiului Caracal.  

Proiect nr. 71/24.03.2014 REFERITOR LA: Aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţe construite din fonduri ale Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârstă de până la 35 ani, în ordinea de prioritateîn soluţionarea cererilor de acordare a locuinţelor in anul 2014.     

Proiect nr. 70/24.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Petcu Adrian, membru PSD.   

Proiect nr. 69/24.03.2014 REFERITOR LA: Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Cernat Şerban Costin.        

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National