Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2015

Convocator nr.140/27.07.2015

Proiect nr.139/24.07.2015 REFERITOR LA: acordarea avizului favorabil pentru numirea în funcţia de Şef Sediu secundar Caracal în cadrul Companiei de Apă Olt SA, a  d-lui  Florea Octavian.

Proiect nr.137/24.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015, respectiv modificarea şi completarea listelor de investţii pe anul 2015.

Proiect nr.136/24.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 30.06.2015 , respectiv repartizarea execedentului obținut din venituri proprii la 31.12.2014 pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

Proiect nr.135/23.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna IUNIE 2015.

Proiect nr.134/23.07.2015 REFERITOR LA: aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea realizării investiţiei „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, judeţul Olt, municipiul Caracal, str. Dragoş Vodă nr.2C”.

 

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National