Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Februarie 2015

Proiect nr.34/20.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea dezmembrării imobilului teren şi construcţii în suprafaţă de 33998 mp situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 104, intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor două loturi rezultate.    

Proiect nr.33/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiei  în vederea alipirii a trei imobile terenuri, ce  aparţin domeniului public al municipiului Caracal, situate în intravilanul  municipiului Caracal, str. Craiovei nr.286, nr.286A şi nr. 286B. 

Proiect nr.32/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2015 în vederea împlementării prevederilor H.G. nr. 18/2015 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor pentru perioada 2015-2020. 

Proiect nr.31/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea amenajării unei parcări publice, în incinta Spitalului Municipal Caracal, la nord de  strada Vasile Alecsandri.

Proiect nr.29/19.02.2015 REFERITOR LA: Calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2015.

Proiect nr.28/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal şi  Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li2, Li3, Li4, Li5 ”.

Proiect nr.27/19.02.2015 REFERITOR LA:  Modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal.

Proiect nr.26/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna IANUARIE 2015.

Proiect nr.25/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea privind repartizarea si utilizarea excedentului anual al bugetului local al U.A.T. Municipiul Caracal rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2014 pentru anul 2015, respectiv aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr.24/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2014.

Proiect nr.23/19.02.2015 REFERITOR LA: Încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal.

Proiect nr.22/18.02.2015 REFERITOR LA: Stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor cu chirie din fondul locativ aflat în patrimoniul municipiului Caracal, rămase libere pe perioada exploatării.

Proiect nr.21/18.02.2015 REFERITOR LA: Înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Caracal în Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ROMANAŢI SERV”

Proiect nr.20/18.02.2015 REFERITOR LA: Organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2015 - 2016.

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National