Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2015

Convocator nr.54 /26.03.2015

Proiect nr.50/25.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna FEBRUARIE 2015.

Proiect nr.49/25.03.2015 REFERITOR LA: Recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în  Municipiul Caracal str. Vasile Alecsandri nr.76, care se vor aplica atât titularilor de contracte care au împlinit vârsta de 35 ani cât şi celor care vor împlini vârsta de 35 ani ulterior datei acestei hotărâri.

Proiect nr.48/25.03.2015 REFERITOR LA: Prelungirea contractului de închiriere nr.1136/23.06.2006, privind pe S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Charles de Gaulle, nr.15, sector 1.

Proiect nr.28/19.02.2015 REFERITOR LA: Aprobarea iniţierii elaborării documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic Zonal şi  Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseelor prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li2, Li3, Li4, Li5 ”.

Proiect nr.23/18.02.2015 REFERITOR LA: Încheierea contractelor de închiriere ale unor unităţi locative, aparţinând domeniului privat al municipiului Caracal, către posesorii acestora.

Convocator nr.44/16.03.2015

Proiect nr.43/16.03.2015 REFERITOR LA: Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2015.

Imagini

teatrulnational.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National