Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2015

Convocator nr. 89 din 28.04.2015

Proiect nr. 85/24.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea rectificarii unor suprafete de teren si repozitionarea acestora înscrise în Cartea Funciara, detinute de beneficiari ai Legii nr. 15/2003.

Proiect nr.84/23.04.2015 REFERITOR LA:  neexercitarea de catre Consiliul local al municipiului Caracal a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului – cladire si teren – situat în municipiul Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 6B, judetul Olt.

Proiect nr. 82/22.04.2015 REFERITOR LA:  aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte construite din fonduri ale Agentiei Nationale pentru Locuinte în municipiul Caracal destinate închirierii, pentru tineri în vârsta de pâna la 35 ani, în ordinea de prioritate în solutionarea cererilor de acordare a locuintelor in anul 2015.

Proiect nr. 81/22.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale aflate in patrimoniul Municipiului Caracal precum si lista cu dosarele respinse, in anul 2015.

Proiect nr. 80/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea exercitarii cu caracter temporar a functiei publice de  conducere sef serviciu al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor al municipiului Caracal

Proiect nr. 79/21.04.2015 REFERITOR LA: Acceptarea Unitatii Administrativ Teritoriala - comuna Tufeni jud. Olt ca membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si Canalizare „Oltul” .
Proiect nr.78/21.04.2015 REFERITOR LA: parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru - Caracal editia a V a, organizat în perioada 12 – 17 mai 2015.
Proiect  nr. 77/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea taxei pentru ocuparea ocazionala a  terenurilor, ce apartin domeniului public sau privat al U.A.T. municipiul Caracal, cu terase sezoniere.
Proiect nr. 76/21.04.2015 REFERITOR LA: modificarea si completarea anexelor nr. 3 si nr. 4 din H.C.L. nr. 92/06.06.2014 privind aprobarea unor tarife pentru activitatile serviciilor publice de salubrizare si administrare a domeniului public si privat în municipiul Caracal, prestate de catre societatea  A.D.P.P. CARACAL S.R.L
Proiect nr. 75/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea organigramei si statului de functii ale societatii A.D.P.P. CARACAL S.R.L.
Proiect nr. 74/21.04.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor banesti aferente cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar care solicita decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de resedinta la locul de munca si de la locul de munca în localitatea de resedinta, pentru luna MARTIE 2015.
Proiect nr. 73/21.04.2015 REFERITOR LA: alegerea viceprimarului municipiului Caracal.
Proiect  nr. 72/20.04.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Bujor Vasile, membru P.S.D.
 

Convocator nr.66/07.04.2015

Proiect nr. 65/07.04.2015 REFERITOR LA: Suplimentarea contributiei beneficiarului, UAT – municipiul Caracal, la cheltuieli neeligibile, din bugetul local al municipiului Caracal, pentru obiectivul de investitii „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobata initial prin HCL nr.69/29.05.2014.  

Proiect nr. 64/07.04.2015 REFERITOR LA:  Modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii  „CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ÎN MUNICIPIUL CARACAL”, cod SMIS 48856, aprobati initial prin HCL nr.136 / 14.10.2013.

 

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National