Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2015 - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2015

Convocator nr.111 din 26.05.2015

Proiect nr. 110/25.05.2015  REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă a unei suprafeţe de teren atribuite în temeiul Legii nr. 15/2003 şi repartizarea acesteia altui beneficiar.

Proiect nr. 109/22.05.2015  REFERITOR LA: modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr. 130/30.09.2014 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din  municipiul Caracal. 

Proiect nr. 108/22.05.2015 REFERITOR LA: cumpărarea  bunurilor imobile ale SC IGO SA Caracal-societate în faliment prin Lichidator Judiciar Phoenix SPRL înscrise în Publicaţia de vânzare nr. 1016/05.05.2015, în limita a 75% din valoarea de evaluare a acestora, cu posibilitatea achitării contravalorii acestora în rate egale pe o perioada de 24 luni în situaţia în care se primeşte acordul Adunării creditorilor ai debitoarei.

Proiect nr. 107/22.05.2015  REFERITOR LA: exercitarea dreptului de preemţiune de către Municipiul Caracal la cumpărarea imobilului – clădire şi teren – situat în municipiul Caracal, str. Piaţa Victoriei nr.2, jud. Olt.

Proiect nr. 106/22.05.2015 REFERITOR LA: aprobarea drepturilor băneşti aferente cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna APRILIE 2015.

Proiect nr. 105/22.05.2015  REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Caracal  pe anul 2015.

Proiect nr. 104/22.05.2015  REFERITOR LA: aprobarea contului de executie bugetara al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.03.2015.  

Proiect nr. 103/22.05.2015  REFERITOR LA: însuşirea raportului de evaluare având ca obiect  terenul intravilan în suprafaţă de 46,00 mp, ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Aleea Dragoş Vodă, la E de Bl. B6, jud. Olt.

Proiect nr. 102/22.05.2015  REFERITOR LA:  aprobarea unor criterii suplimentare în vederea atribuirii terenurilor conform Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Proiect nr. 101/22.05.2015  REFERITOR LA: contravaloarea atestatelor de producător şi a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Proiect nr. 100/22.05.2015 REFERITOR LA: planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal. 

Proiect nr. 99/22.05.2015 REFERITOR LA: încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a  mandatului de consilier local a d-lui Gâtan Ilie, membru P.S.D.

 

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National