Rezultatele proiectului

Analiza chestionare_Evaluare grup tinta_Start proiect

Analiza chestionare_Evaluare grup tinta_Final proiect

Ghid privind punerea in aplicare a cadrului legal in domeniul anticoruptiei, eticii si integritatii

Manualul de bune practici in domeniul eticii si integritatii

Mecanism de cooperare cu societatea civila privind monitorizarea si evaluarea implementarii masurilor anticoruptie

Procedura Sistem nr.14

Procedura Sistem nr.15