loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUG/PUZ/PUD

HCL nr. 17/2012 REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism în municipiul Caracal.

Informații PUG

PUG aprobat

HCL nr. 03/30.01.2014 Privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic General al municipiului Caracal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia”.


HCL 162/27.12.2021 – suspendată de drept conf. art. 3 alin. 3 din legea nr. 554/2004


HCL 204/28.11.2022 – suspendată de drept conf. art. 3 alin. 3 din legea nr. 554/2004

Proiecte de hotărâre PUG

Proiect de hotărâre nr. 269/26.09.2022 referitor la aprobarea modificării și completării, în vederea îndreptării unor erori materiale, a unor prevederi din Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General (PUG) al municipiului Caracal aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 03/2014

Actualizare punctuală RLU aferent PUG aprobat prin HCL nr. 3/2014

1. INTENŢIE DE ACTUALIZARE PUNCTUALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 3/2014 în vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene

ARGUMENTARE: Având in vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ord. nr. 233/2016, cu modificările si completările ulterioare, Primarul Municipiului Caracal inițiază prin structura de specialitate responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-șef, din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, actualizarea punctuala a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Caracal aprobat prin HCL nr. 3/2014. Actualizarea punctuala a R.L.U. se inițiază ca urmare a oportunității realizării unor investiții majore, finanțate prin fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT), cu implicații asupra teritoriului Parcului Poroineanu care cuprinde subzonele V1 – Parcul Poroineanu-exemplu de arhitectura peisajera istorica (SIR 5)si V5a – Agrement in zona protejata (incluse in Parcul Poroineanu), subzone ce reprezintăpărți reprezentative ale teritoriului Municipiului Caracal reglementat prin P.U.G., si R.L.U. aferent acestuia, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 3/30.01.2014.

Parcul Constantin Poroineanu din Municipiul Caracal (parcul Poporului) este monument istoric, fiind înscris in lista monumentelor istorice cu codul OT-II-m-B-08702 Parcul Poporului / sf. sec. XIX. Pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construita Protejata, pentru intervenții in subzonele V1 si V5a, sunt instituite restricții prin documentația P.U.G. in vigoare si R.L.U. aferent acestuia. Actualizarea punctuala a R.L.U. propune introducerea excepției privind autorizarea directa in subzonele V1 si V5a, pana la aprobarea P.U.Z.C.P., pentru realizarea unei/unor investiții majore ale administrației publice locale finanțate din fonduri europene, in baza unor documentații si proiecte avizate de Ministerul Culturii si întocmite in baza unor expertize si studii elaborate de specialiști atestați conform legii.

INIŢIATOR:            Primarul Municipiului Caracal, prin Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului condusă de Arhitectul-șef din cadrul Primăriei Municipiului Caracal
ELABORATOR:     Arhitect-șef al Primăriei Municipiului Caracal

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI în perioada 05.05.2021 – 15.05.2021 privind intenția de actualizare punctuala a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014 in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene,

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului: Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Piața Victoriei nr.10, fax: (0249)517516, telefon: (0249)511386/511384 – int. 132, office@primariacaracal.ro

Documentația de actualizare a R.L.U. se poate consulta pe pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de interes public – Informații PUG/PUZ/PUD – Informării PUG , respectiv la adresa https://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug,sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; Observațiile pot fi transmisesi/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa office@primariacaracal.ro; materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru actualizare RLU aferent PUG”. Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la  adresa comunicată de persoana care a transmis observația,în cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de informare si consultare.           

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea documentației de urbanism:

 • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse avizării in perioada estimata  IUNIE 2021 – IULIE 2021; propunerea de actualizare se va afișa pe site-ul instituției si se va pune la dispoziția celor interesați la sediul instituției – Piața Victoriei nr 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului. Anunțul privind consultarea si informarea publicului va fi afișat de către Primăria Caracal pe pagina de internet si la sediul din Piața Victoriei nr. 10.
 • Etapa elaborării propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala in perioada estimata IULIE 2021 – AUGUST 2021.

2. CONSULTARE ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE INTENŢIE DE ACTUALIZARE PUNCTUALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 3/2014 în vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene

ARGUMENTARE: Având in vedere prevederile art. 31 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentațiilor de urbanism, aprobate prin Ord. nr. 233/2016, cu modificările si completările ulterioare, Primarul Municipiului Caracal inițiază prin structura de specialitate responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-șef, din cadrul Primăriei Municipiului Caracal, actualizarea punctuala a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent Planului Urbanistic General (P.U.G.) al Municipiului Caracal aprobat prin HCL nr. 3/2014. Actualizarea punctuala a R.L.U. se inițiază ca urmare a oportunității realizării unor investiții majore, finanțate prin fonduri nerambursabile in cadrul Programului Operațional Asistenta Tehnica 2014 – 2020 (POAT), cu implicații asupra teritoriului Parcului Poroineanu care cuprinde subzonele V1 – Parcul Poroineanu-exemplu de arhitectura peisajera istorica (SIR 5) si V5a – Agrement in zona protejata (incluse in Parcul Poroineanu), subzone ce reprezintă părți reprezentative ale teritoriului Municipiului Caracal reglementat prin P.U.G., si R.L.U. aferent acestuia, aprobat prin H.C.L. al Municipiului Caracal nr. 3/30.01.2014. Parcul Constantin Poroineanu din Municipiul Caracal (parcul Poporului) este monument istoric, fiind înscris in lista monumentelor istorice cu codul OT-II-m-B-08702 Parcul Poporului / sf. sec. XIX. Pana la elaborarea si aprobarea Planului Urbanistic de Zona Construita Protejata, pentru intervenții in subzonele V1 si V5a, sunt instituite restricții prin documentația P.U.G. in vigoare si R.L.U. aferent acestuia. Actualizarea punctuala a R.L.U. propune introducerea excepției privind autorizarea directa in subzonele V1 si V5a, pana la aprobarea P.U.Z.C.P., pentru realizarea unei/unor investiții majore ale administrației publice locale finanțate din fonduri europene, in baza unor documentații si proiecte avizate de Ministerul Culturii si întocmite in baza unor expertize si studii elaborate de specialiști atestați conform legii.

INIŢIATOR: Primarul Municipiului Caracal, prin Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului condusă de Arhitectul-șef din cadrul Primăriei Municipiului Caracal
ELABORATOR: Arhitect-șef al Primăriei Municipiului Caracal

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI în perioada 27.09.2021 – 13.10.2021 privind propunerile preliminare de actualizare punctuala a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014 in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene

Persoana responsabila cu informarea și consultarea publicului: Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Piața Victoriei nr.10, fax: (0249)517516, telefon: (0249)511386/511384- int. 132, office@primariacaracal.ro, arhitect sef – Dumitrescu Silvia-Nadia. Documentația de actualizare a R.L.U. se poate consulta pe pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de interes public – Informații PUG/PUZ/PUD – Informării PUG, respectiv la adresa https://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug, sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; Observațiile pot fi transmise si/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa office@primariacaracal.ro; materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru actualizare RLU aferent PUG”.

Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la adresa comunicată de persoana care a transmis observația, în cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de informare si consultare. Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea documentației de urbanism

• Etapa elaborării propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala in perioada estimata OCTOMBRIE 2021 – NOIEMBRIE 2021.

3. ETAPA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE

Proiect de hotărâre nr. 284/08.11.2021 privind “Aprobarea modificării, actualizării punctuale a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal, în vederea realizării investiției majore ale administrației publice locale, finanțată din fonduri europene, “Modernizarea peisagistică și arhitecturală a parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local””

Inițiator: Primarul Municipiului Caracal

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

 • Pe pagina de internet a instituției, la adresa www.primariacaracal.ro– secțiunea Proiecte de hotărâri supuse dezbaterii publice:https://www.primariacaracal.ro/proiecte-de-hotarari-supuse-dezbaterii-publice, respectiv  secțiunea Urbanism – Informații PUG – PCT 3: – ETAPA ELABORĂRII PROPUNERII FINALE:https://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug;
 • La sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Cabinet Secretar General al Municipiului Caracal si Compartiment Documentații de Urbanism, Publicitate Stradala;

Proiectul de hotărâre se poate obține in copie, pe baza de cerere depusa la Ghișeu Registratura.

Publicul este invitat sa transmită in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, mai sus menționat, in perioada 09.11.2021 – 15.12.2021.

Informații PUZ/PUD aprobate

Etapa monitorizare

HCL nr. 150/28.11.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic Zonal(PUZ) şi Regulament Local de Urbanism(RLU) pentru obiectivul „CENTRU DE AGREMENT ŞI FESTIVITĂŢI, SALĂ, PAVILION, BIROURI, APARTAMENTE CAZARE, PISCINĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE” din municipiul Caracal, Aleea Crăiţelor nr.2, beneficiar – SC MEDRASIG  SRL.

HCL nr. 85/29.05.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE BAZĂ DE AGREMENT ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ“ din municipiul Caracal, strada General Magheru nr. 110 -114  beneficiar – S.C. VIODOR COMPANY S.R.L.

HCLnr.35/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) şi Regulament Local de Urbanism(RLU)  pentru obiectivul „AMENAJARE,COMPARTIMENTARE SI ACCES EXTERIOR CABINET MEDICINA DENTARA “ din municipiul Caracal, Aleea Petru Rareş nr.8, bl.C2, parter, sc. B, ap.1  beneficiar – CABINET INDIVIDUAL MEDICINA DENTARA JITIANU NICULINA.

HCLnr.34/28.02.2014 REFERITOR LA: Aprobarea documentaţiilor de urbanism: Plan  Urbanistic de Detaliu  (PUD) şi a Regulament Local de Urbanism  pentru obiectivul „SPATIU  COMERCIAL PARTER “ din municipiul Caracal, str. Iancu Jianu , nr.3,  beneficiar BRICEAG MARIAN.

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal în format digital/GIS – în curs de elaborare

Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C10 – Fondul Local, care abordează atât provocări legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, cât și aspecte privind mobilitatea urbană, sustinând astfel transformarea durabilă urbană și rurală prin utilizarea unor soluții verzi și digitale.

Obiectivul de investiții „Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal în format digital/GIS constă în eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor care va conferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit precum și în creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. De asemenea, va fi asigurată infrastructura pentru transportul verde, prin achiziționarea, montajul și branșarea a 10 puncte de reîncărcare autovehicule electrice.

Durata proiectului este de 40 de luni, perioada de implementare a acestuia fiind în intervalul 28.12.2022 – 28.04.2026.

Informații PUZ/PUD în faza de dezbatere/aprobare
Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516