loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
04 Apr 2024

Actualizare date Registrul Agricol 2024

Categorie - Anunturi

În scopul asigurării unei evidenţe unitare privind terenurile agricole aflate în proprietate, a terenurilor primite sub diferite forme, şi a efectivelor de animale, între Registrul Agricol şi Serviciul Taxe şi Impozite Locale şi în conformitate cu prevederile art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind Registrul Agricol, cu modificările şi completările ulterioare, perioadele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt următoarele:

 • Între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului prezent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării­cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşri;
 • Între 1 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, date privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
 • Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei modificări.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice şi de la 300 lei la 1500 lei în cazul personelor juridice, potrivit prevederilor art.20 alin. (1) din O.G. nr.28/2008, nedeclararea, la termenele, și în forma stabilite de prezenta ordonantă sau de normele tehnice prevăzute la art. 7 alin. (3), după caz, a datelor care fac obiectul registrului agricol.
În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se raportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea raport din oficiu la rubrica semnătura declaratului.
Vă aducem la cunoştinţă că sunteţi invitaţi în perioada 04.04.2024 – 31.05.2024 la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Serviciul Fond Funciar, Registrul Agricol, Cadastru cu actul de identitate şi actele de proprietate pe care le deţineţi, în vederea actualizării datelor în Registrul Agricol.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516