loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
15 Jun 2022

Proces verbal din 15.06.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

Proces verbal – Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al Municipiului Caracal din 15.06.2022

15 Jun 2022

HCL nr.106/15.06.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 2 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 100/27.06.2014 – Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ROMANAȚI SERV”.

15 Jun 2022

HCL nr.105/15.06.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: participarea Municipiului Caracal în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, pentru proiectul „Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Caracal”.

02 Jun 2022

Proces verbal din 02.06.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

Proces verbal – Şedinţa extraordinară convocată de îndată a Consiliului local al Municipiului Caracal din 02.06.2022

02 Jun 2022

HCL nr.104/02.06.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: participarea Municipiului Caracal în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, pentru proiectul „Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.)  Municipiului Caracal în format digital/GIS”.

31 May 2022

Proces verbal din 30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 30.05.2022

31 May 2022

HCL nr.103/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcţii al Primăriei Municipiului Caracal

31 May 2022

HCL nr.102/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea depunerii proiectelor, a documentaţiilor tehnice şi a surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii privind creşterea eficienţei energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal

31 May 2022

HCL nr.101/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2021, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz.

31 May 2022

HCL nr.100/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 4, pct. 3. II din Anexa la H.C.L nr. 22/16.02.2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal