loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
02 Jun 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Iunie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 175/24.06.2022

REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

Proiect de hotărâre nr. 176/24.06.2022

REFERITOR LA: numirea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru educație timpurie Ed T-APRE ”UNIVERSUL COPIILOR” CARACAL, pentru anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 177/24.06.2022

REFERITOR LA: premierea domnișoarei Dovan Arina, elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic Mihai Viteazul, pentru obținerea locului I la Olimpiada națională de limba engleză și mențiune la Olimpiada națională de limba română, în anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 178/24.06.2022

REFERITOR LA: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR ÎN SPITALUL MUNICIPAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 179/24.06.2022

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 180/24.06.2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76 către titularii contractelor de închiriere.

Proiect de hotărâre nr. 145/25.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării unui „Centru comercial cu raza mare de deservire și lotizare teren pentru construire locuințe individuale izolate, str. 1 Decembrie 1918, nr.78, nr.78A, nr.80, nr.82 și nr.84, strada Primăverii nr.15, Caracal, jud. Olt”.

Proiect de hotărâre nr. 170/14.06.2022

REFERITOR LA: participarea Municipiului Caracal în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ, pentru proiectul „Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în Municipiul Caracal”.

Proiect de hotărâre nr. 171/14.06.2022

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 2 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 100/27.06.2014 – Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ROMANAȚI SERV”.

Proiect de hotărâre nr. 165/02.06.2022

REFERITOR LA: participarea Municipiului Caracal în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile în cadrul PNRR, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.4-Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, pentru proiectul „Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.)  Municipiului Caracal în format digital/GIS”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516