loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

30 Jun 2020

HCL NR. 64/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: vânzarea, cu plata în rate, a imobilului ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere în suprafață utilă de 51,68 mp, situată în Caracal, Jud….

30 Jun 2020

HCL NR. 63/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 86/28.05.2020 formulată de MARGEZO GEOMAR S.R.L. împotriva H.C.L. Caracal nr. 20/28.02.2020.

30 Jun 2020

HCL NR. 62/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire cu privire la concesionarea unui teren ce aparţine domeniului…

30 Jun 2020

HCL NR. 61/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr. 154 către U.A.T. Comuna…

30 Jun 2020

HCL NR. 60/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: abrogarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 49/29.05.2020 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal în…

30 Jun 2020

HCL NR. 59/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 46/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din…

30 Jun 2020

HCL NR. 58/30.06.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor H.C.L. nr. 45/19.05.2020 privind aprobarea includerii unor bunuri imobile în domeniul public al U.A.T. Municipiul Caracal și administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal din…

29 May 2020

HCL NR. 57/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea cuantumului  burselor  pentru  elevii  din invațământul  preuniversitar  de stat de pe raza Municipiului  Caracal pentru anul școlar 2019-2020.

29 May 2020

HCL NR. 56/29.05.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea anexei nr.  2 la H.C.L. Caracal nr. 150/31.10.2019 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de  Amenajare a  Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal