loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

31 Jan 2020

HCL NR. 15/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: prorogarea termenelor prevăzute în H.C.L. nr. 198/23.12.2019 privind desființarea Serviciului social “Cantina Socială Caracal”

31 Jan 2020

HCL NR. 14/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. 

31 Jan 2020

HCL NR. 13/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe, respectiv, modificarea a două repartiţii la solicitarea…

31 Jan 2020

HCL NR. 12/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 12/31.01.2020 REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 3 din H.C.L. nr. 191/23.12.2019 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unor imobile aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal, situate în…

31 Jan 2020

HCL NR. 11/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 11/31.01.2020 REFERITOR LA: modificarea și completarea punctului nr. 5 al Anexei la H.C.L. nr. 116/30.08.2019 privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în Consiliile de administraţie ale unităţilor…

31 Jan 2020

HCL NR. 10/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 10/31.01.2020 REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat la nivelul municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2020 – 2021.

31 Jan 2020

HCL NR. 09/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 09/31.01.2020 REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestări cultural artistice în anul 2020. Modificată și completată prin: HCL NR. 16/27.11.2020 Modificată și completată prin:

31 Jan 2020

HCL NR. 08/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 08/31.01.2020 REFERITOR LA: aprobarea nivelului costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează serviciul social public de zi Centrul Municipal Creșe Caracal, pentru…

31 Jan 2020

HCL NR. 07/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 07/31.01.2020 REFERITOR LA: numirea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Caracal în comisia de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică, organizată de Spitalul Municipal Caracal în…

31 Jan 2020

HCL NR. 06/31.01.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

HCL NR. 06/31.01.2020 REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 12 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  în regim de închiriere în municipiul Caracal, în anul 2020.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516