loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

29 Apr 2022

HCL nr. 82/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 166/27.12.2021 privind aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafaţă de 1367,00 mp şi construcţie C2 în suprafaţă de 202…

29 Apr 2022

HCL nr. 81/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2022, a Municipiului Caracal

29 Apr 2022

HCL nr. 80/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiei de urbanism, iniţiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Regenerare urbană prin parcelare…

29 Apr 2022

HCL nr. 79/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiei de urbanism, iniţiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Investiţii de interes public pe amplasamentul din…

29 Apr 2022

HCL nr. 78/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei nr. I la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare…

29 Apr 2022

HCL nr. 77/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 23/30.06.2010, privitoare la actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Caracal şi a completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al…

29 Apr 2022

HCL nr. 76/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţa de 62.566,00 mp situatîn Caracal, str. Carpaţi, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal

29 Apr 2022

HCL nr. 75/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 52/28.03.2022 referitoare la concesionarea, rară licitaţie publică către CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a…

29 Apr 2022

HCL nr. 74/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere

29 Apr 2022

HCL nr. 73/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea unor prevederi din H.C.L. Caracal nr. 48/28.03.2022 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a spaţiului în suprafaţă totală de 22.1 O mp,…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal