loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow
20 Sep 2022

Proiect de hotărâre nr. 259/19.09.2022 referitor la aprobarea documentaţiilor de urbanism PUZ si RLU aferent, pentru Construire clădire cu destinație mixtă spațiu comercial și depozitare și construire locuințe individuale personale, str. Aleea Teilor, nr.60, Caracal, jud. Olt”.

Categorie - PUZ/PUD elaborarea propunerii finale

ANUNȚ REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PROIECT DE ACT NORMATIV

Municipiului Caracal prin Primar -Doldurea Ion

Astăzi, 19.09.2022, Municipiului Caracal prin Primar -Doldurea Ion, anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:

Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Construire clădire cu destinație mixtă spațiu comercial și depozitare și construire locuințe individuale personale,str. Aleea Teilor, nr.60, Caracal, jud. Olt.

     Paragraf descriptiv – Documentația de Urbansim a fost inițiată de  Florea Constantin si Florea Doina Mihaela,  pentru imobilul situat pe str. Aleea Teilor, nr.60, Caracal, jud. Olt, în suprafață de 3051,00 mp, conform cărții funciare și CU nr. 128 din 30.06.2021, se află in zona functionala Li3 –  Subzona locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, în zone de restructurare, conform PUG Mun. Caracal aprobat prin HCL nr. 03/30.01.2014. Pentru parcela ce a generat PUZ zona funcțională din Li3 se propune a fi M1-3 – Subzona mixta destinata locuintelor colective si individuale mici si serviciilor. Se instituie interdicție de parcelare/dezmembrare a  imobilului  în două sau mai multe loturi și Li3-4locuinte individuale si colective mici, cu maxim P+2 niveluri, in zone de restructurare. Se instituie interdicție de parcelare/dezmembrare imobilului  în două sau mai multe loturi. Pentru zona de studiu a PUZ zona funcțională din Li3 se propune a fi Li3-2.             

Documentația aferentă proiectului de act normativ include (după caz):

• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;

• documentația de urbanism-PUZ și RLU aferent;

• textul complet al proiectului de act normativ actului: „Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru Construire clădire cu destinație mixtă spațiu comercial și depozitare și construire locuințe individuale personale,str. Aleea Teilor, nr.60, Caracal, jud. Olt”;

• raportul de specialitate al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

• rapoarte ale informării și consultării publicului;

•avizul Arhitectului Șef.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516