loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
22 Sep 2022

Anunț licitație nr.55679/21.09.2022

Categorie - Anunturi

Primăria Municipiului Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon – 0249511384, int.131, fax-0249517516, email-office@primariacaracal.ro, organizează licitaţie publică pentru:

 • concesionarea unor terenuri în suprafață totală de 103.180,00 mp ce aparţin domeniului privat al Municipiului Caracal, situate în Caracal, str. Carpați, nr. 116 jud Olt, în vederea construirii și punerii în funcțiune a unei ferme fotovoltaice cu o capacitate de 10-12 Mw, după cum urmează:

      – teren în suprafaţă de 23.016 mp situat în Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 57553 Caracal, identificat la poziția nr. 1051 din anexa la H.C.L. nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului  privat al  municipiului Caracal cu modificările și completările ulterioare;

        – teren în suprafață de 23.500 mp situat în Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt înscris în Cartea Funciară nr. 53182 Caracal, identificat la poziția 242 din anexa la H.C.L. nr.149/31.10.2019, privind inventarul domeniului  privat al  municipiului Caracal;

     – teren în suprafață de 56.664 mp situat în Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 59390 Caracal, identificat la poziția 243 din anexa la H.C.L. nr.149/31.10.2019, privind inventarul domeniului  privat al  municipiului Caracal cu modificările și completările ulterioare;

Documentaţiile de atribuire întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ se pot obţine zilnic de luni până joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00, în urma unei cereri scrise la Primăria Municipiului Caracal, Compartimentul Contracte Domeniul Public şi Privat, Licitaţii, strada Piaţa Victoriei nr. 10, jud.Olt.

Costul pentru obţinerea acestui exemplar este de 50 lei, ce se va achita în numerar la casieria U.A.T. Municipiul Caracal situată în Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, sau prin ordin de plată în contul numărul RO73TREZ50721150250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Caracal, beneficiar U.A.T. Municipiul Caracal, CIF 4395175.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor – 21.10.2022, ora 14.00.   

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516