loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

PROIECTE EUROPENE

Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal în format digital/GIS” (cod proiect C10-14-695)

Obiectivul de investiții „Actualizarea Planului Urbanistic General (PUG) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) ale Municipiului Caracal în format digital/GIS constă în eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor care va conferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit precum și în creșterea accesului digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism. De asemenea, va fi asigurată infrastructura pentru transportul verde, prin achiziționarea, montajul și branșarea a 10 puncte de reîncărcare autovehicule electrice.

Durata proiectului este de 40 de luni, perioada de implementare a acestuia fiind în intervalul 28.12.2022 – 28.04.2026.

Proiectul este finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C10 – Fondul Local, care abordează atât provocări legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, cât și aspecte privind mobilitatea urbană, sustinând astfel transformarea durabilă urbană și rurală prin utilizarea unor soluții verzi și digitale.

„Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt” (cod proiect C5-B2.1.a – 1681)

Obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la Creșa nr. 1, Caracal, jud. Olt”va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent, sprijinind totodată tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ducând astfel la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde care vizează o suprafață desfășurată de 696,30 mp.

Durata proiectului: 36 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 09.03.2023 – 09.03.2026.

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

„Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, Jud. Olt” (cod proiect C5-B2.1.a – 1629)

Obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice moderate la sediul administrativ Impozite și taxe locale, Caracal, Jud. Olt”  va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent, sprijinind totodată tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ducând astfel la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde care vizează o suprafață desfășurată de 1 895,60 mp.

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 09.03.2023 – 09.03.2026.

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Caracal (cod proiect C10-I2-226)

Obiectivul de investiții „Construire ansamblu de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Caracal” reprezinta construirea unui număr de 66 unități locative care vor fi conforme cu ținta privind atingerea pragului de minim 20% consum primar de energie mai mic în comparație cu cerințele privind construcțiile nZEB plus, stipulate în reglementările naționale, și care vor contribui la implementarea conceptului de comunitate sustenabilă, prin promovarea principiului DNSH.

Durata proiectului este de 40 de luni, perioada de implementare a acestuia realizându-se în intervalul 21.12.2022 – 21.04.2026.

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)   COMPONENTA  10 – Fondul Local, Investiția I.2 – Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Creșterea eficienței energetice moderate la Școala Gimnazială Gheorghe Magheru Caracal. Jud. Olt (cod proiect C5-B2.1.a – 1733),

Obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice moderate la Școala Gimnazială Gheorghe Magheru, Caracal,  Jud .Olt” va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent, sprijinind totodată tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ceea ce duce la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde ce vizează o suprafață desfășurată de 2.760,00 mp

Durata proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare  a acestuia realizându-se în intervalul 09.03.2023 – 09.03.2026.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE MODERATE LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL DUMBRAVA MINUNATĂ, CARACAL, JUD. OLT”, cod proiect C5-B2.1.a-731

Obiectivul de investiții îl reprezintă creșterea eficienței energetice moderate a clădirii Grădinița cu program normal „Dumbrava minunată”.

Dată începere proiect: 28.12.2022

Data finalizării proiectului: 28.06.2025

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apel de proiect: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Creșterea eficienței energetice moderate la Liceul Tehnologic MATEI
BASARAB – săli de clasă și ateliere școală, Caracal, jud. Olt” (cod proiect C5-B.2.1.a-735) depus în cadrul PNRR//2022/C5/2/B2.1/1

Obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice moderate la Liceul Tehnologic MATEI BASARAB – săli de clasă și ateliere școală, Caracal, jud. Olt” va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent, sprijinind totodată tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ducând astfel la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde care vizează o suprafață desfășurată de 3.692,00 mp.

Dată începere proiect: 28.12.2022

Data finalizării proiectului: 28.06.2025

Proiectul este finanţat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Creșterea eficienței energetice moderate la Sala de Sport a Liceului Tehnologic
Matei Basarab, Caracal, jud. Olt” (cod proiect C5-B2.1.a – 733)), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

Obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice moderate la Sala de Sport a Liceului Tehnologic Matei Basarab, Caracal, jud. Olt” va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului public construit existent, sprijinind totodată tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon, ceea ce duce la dezvoltarea unui fond construit rezilient și verde ce vizează o suprafață desfășurată de 559 mp.

Dată începere proiect: 28.12.2022

Data finalizării proiectului: 28.06.2025

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2
– Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Creșterea eficienței energetice la locuințele colective (cod proiect C5-A3. 1-83) depus în cadrul PNRR//2022/C5/1/A.3.1/1

Obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice la locuințele colective” va contribui la creșterea eficienței energetice a fondului construit existent constând într-un ansamblu de blocuri, grupate în 10 componente, care vizează o suprafață desfășurată de 45.934,24 mp

Dată începere proiect: 07.11.2022

Data finalizării proiectului: 07.11.2024

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Municipal Caracal Cod SMIS 155572

Beneficiar: Municipiul Caracal în parteneriat cu Spitalul Municipal Caracal

Scopul: Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Municipal Caracal.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, și de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosfera pentru creșterea gradului de securitate la incendii;
 2. Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice de alimentare a rampelor de oxigen;
 3. Modernizarea infrastructurii de fluide medicale;
 4. Sistem centralizat pentru detecție și alarmare în caz de incendiu.
  Valoarea totală a proiectului este de 10.601.986,03 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT EU.

Dată începere proiect: 01.02.2022

Data finalizării proiectului: 31.12.2023

Rezultate așteptate:
Modernizarea infrastructurii de fluide medicale care va asigura condiții optime de îngrijire și tratament împotriva cazurilor de infecție cu virusul Sars-COV-2. Prin proiect, fiecare pat de spital din saloanele cuprinse în proiect va beneficia de rampă alimentată cu oxigen medical. Spitalul va fi dotat cu o instalație nouă de producere și distribuție fluide medicale: oxigen, vacuum medical și aer comprimat medical.

Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

Reabilitarea și modernizarea zonelor marginalizate ZUM 1 – Carpați și ZUM 2 -Fânărie în vederea creșterii calității vieții

Proiect „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA Șl DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIȘTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” cod SMIS 119628

Proiect “CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 117853

Proiect “IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT PERFORMANT PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESELOR INTERNE ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CARACAL” – Cod SIPOCA 82/Cod SMIS 120572

Proiect “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA MUZEULUI ROMANAȚIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICARII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Cod SMIS 117308

Proiect “RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”- cod SMIS 116185

Proiect Centrul Național De Informare Și Promovare Turistică În Municipiul Caracal cod SMIS 48856

Platforma pentru dezvoltare urbană durabilă și integrată cod SMIS 32572

Proiect “REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL” – Cod SMIS 126913

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516