loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
29 Aug 2022

ANUNȚ NR. 48897/22.08.2022

Categorie - Anunturi

       Prin prezenta vă rugăm să ne publicați următorul anunț:

        1. Informații privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: – U.A.T. Municipiul  Caracal, CUI – 4395175, Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 10, județul Olt, telefon 0249/511.384, fax 0249/517.516, e-mail marinela.georoceanu@primariacaracal.ro.

        2. Informații generale privind obiectul concesionării, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: – Se organizează licitație publică conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 92/30.05.2022 în vederea concesionării unui teren intravilan în suprafață de 5176,00 mp, înscris în Cartea funciară nr. 59279, nr. Cadastral 59279 aflat în domeniul privat al Municipiului Caracal, str. Silozului, nr. 24, județul Olt, în vederea amenajării unei parcări și garaj de reparații.

      3. Informații privind documentația de atribuire –  Se regăsesc în caietul de sarcini.

        3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire – La cererea scrisă, depusă la registratura U.A.T. Municipiul Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 10, județul Olt.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516