Anunțuri - Primaria Caracal


Anunț nr. 25573 din 04.05.2021

INTENŢIE DE ACTUALIZARE PUNCTUALĂ A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI CARACAL APROBAT PRIN H.C.L. NR. 3/2014 
în vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene,

INIŢIATOR:            Primarul Municipiului Caracal, prin Direcția Urbanism Amenajarea Teritoriului condusă de Arhitectul-șef din cadrul Primăriei Municipiului Caracal

ELABORATOR:     Arhitect-șef al Primăriei Municipiului Caracal

 

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ TRANSMITĂ OBSERVAŢII ŞI PROPUNERI în perioada 05.05.2021 - 15.05.2021
privind intenția de actualizare punctuala a Regulamentului Local de Urbanism 
aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Caracal
aprobat prin H.C.L. nr. 3/2014 
in vederea realizării unor investiții majore ale administrației publice locale, finanțate prin fonduri europene, 

Documentația de actualizare a R.L.U. se poate consultape pagina de internet a instituției, la secțiunea Informații de interes public – Informații PUG/PUZ/PUD – Informării PUG , respectiv la adresa http://www.primariacaracal.ro/informatii-pug-puz-pud/94-informatii-pug,sau la sediul Primăriei Municipiului Caracal, str. Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului; Observațiile pot fi transmisesi/sau depuse la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Str. Piața Victoriei Nr. 10, Ghișeu Registratura, prin fax sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandări pentru actualizare RLU aferent PUG”. Răspunsul la observațiile transmise va fi afișat la avizierul Primăriei municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10 și la  adresa comunicată de persoana care a transmis observația,în cel mult 15 zile de la finalizarea perioadei de informare si consultare.           

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea documentației de urbanism:

  • Etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse avizării in perioada estimata  IUNIE 2021 – IULIE 2021; propunerea de actualizare se va afișa pe site-ul instituției si se va pune la dispoziția celor interesați la sediul instituției - Piața Victoriei nr 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului. Anunțul privind consultarea si informarea publicului va fi afișat de către Primăria Caracal pe pagina de internet si la sediul din Piața Victoriei nr. 10.
  • Etapa elaborării propunerii finale care include toate observațiile avizatorilor si care se supune procedurii de transparenta decizionala in perioada estimata IULIE 2021 – AUGUST 2021.

Descarca anunt

Memoriu justificativCONCURS DE SOLUTII - PROIECT REAMENAJAREA ACCESELOR IN MUNICIPIUL CARACAL

 

TEMA DE CONCURS

 

Obiectivul principal al concursului este reamenajarea acceselor în Municipiul Caracal, respectiv crearea unor obiecte semnal reprezentative, ca poartă de intrare.

Proiectul urmărește :

-      reintegrarea în țesutul urban a amplasamentelor de acces în Municipiul Caracal;

- conversia imaginii urbane actuale prin amenajări care să se integreze în context;

- crearea unor obiecte reper pentru Municipiul Caracal, care să țină cont de istoria locului, de dinamica urbană și să facă trecerea de la tradițional la modern;

- identificarea unor soluții inovatoare și creative care să încurajeze utilizarea unor materiale durabile.

 

Amplasamentele care fac obiectul temei de concurs: 

Amplasamentele care fac obiectul temei de concurs se clasifică în două categorii : accese principale, accese secundare, după cum urmează:

Accese principale:

Acces DN6 - Strada 1 Decembrie 1918 - legătura cu București

Acces DN64 - Strada Carpați - legătura cu Slatina

Acces DN6 - Strada Craiovei - legătura cu Craiova

Acces DN54 - Strada General Magheru - legătura cu Deveselu - Corabia

Accese secundare:

Acces DJ641 - Strada Dobrogeanu Gherea - legătura cu Cezieni

Acces DJ542 - Strada Rahovei - legătura cu Redea

 

Descarca Tema Concurs

Descarca Regulament Concurs

 


Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi

          Prin prezenta, va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 401 din data de 16.04.2021 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 436/2021 pentru modificarea si completarea HG 108/2019 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de usturoi".


Anunt licitatie nr. 24116 din 22.04.2021

ANUNȚ

 VÂNZARE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

 A DEȘEURILOR DE FIER REZULTATE DIN PROCESUL DE CASARE A MIJLOACELOR FIXE SCOASE DIN FUNCȚIUNE-INSTALAȚII TEHNOLOGICE DIN PUNCTELE TERMICE ȘI REȚELE DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE AGENT TERMIC, NEDEZMEMBRATE, APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CARACAL

          Primăria Municipiului Caracal aduce la cunoștință publică intenția de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor feroase provenite din procesul de casare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune- instalații tehnologice din punctele termice și rețele de transport și distribuție agent termic, nedezmembrate, aparținând domeniului privat al municipiului Caracal.

          Licitația publică va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Caracal, Piața Victoriei nr. 10, Olt, în data de 11.05.2021 ora 1200.

Descarca anuntHotararea nr.36 din 16.04.2021 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.36 din 16.04.2021 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTHotararea nr.34 din 12.04.2021 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

Hotararea nr.34 din 12.04.2021 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLTAnunt licitatie nr. 20949 din 05.04.2021

ANUNȚ

        Primăria Municipiului Caracal, str. Piaţa Victoriei, nr.10, Caracal, Olt, telefon - 0249511384, int.131, fax-0249517516, Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , organizează licitaţie publică deschisă pentru închirierea spațiului comercial nr.6, în suprafață de 17.46 mp, situat în Caracal, Calea București nr.45A, Jud.Olt, ce aparține domeniului privat al municipiului Caracal, conform H.C.L. Nr.149/31.10.2020,  identificat la poziția nr.252, pentru desfășurarea activităților de comerț sau prestări servicii, conform temeiului legal O.U.G. nr.57/2019, a H.C.L. Municipiul Caracal nr.20/28.02.2020 și a H.C.L. Nr.70/30.06.2020;
Descarca anunt 

  

Masuri de mediu si clima aferente anului 2021

          Direcția Generală Dezvoltare Rurală, DGDR din cadrul MADR anunță disponibilitatea unor materiale informative referitoare la măsurile de mediu și climă aferente anului 2021.

          MADR este responsabil pentru implementarea măsurilor menționate prin care se acordă plăţi compensatorii fermierilor care furnizează societăţii servicii publice prin adoptarea unor practici agricole prietenoase cu mediul.

          Măsurile de dezvoltare rurală implementate în România care sunt adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăţi anuale pe hectar de suprafaţă agricolă pentru compensarea costurilor suplimentare şi a pierderilor de venit suportate de fermieri sunt următoarele:

*     Măsura 10 - Agro-mediu şi climă,

*     Măsura 11 - Agricultura ecologică,

*     Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice.

    Documentele de informare a fermierilor se pot regăsi la adresa: https://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.htmlPlan de mobilitate urbană durabilă al Municipiului Caracal

            Stimată Doamnă / Stimate Domnule,
            Municipiul Caracal are în derulare elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caracal.
          Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, poate influenţa deciziile privind proiectele de mobilitate care vor fi dezvoltate în următorii ani în Municipiul Caracal, motiv pentru care vă rugăm să completați chestionarul următor.
            Vă mulțumim pentru implicare!


Formulare solicitări pentru initierea procedurii de concesionare conform O.U.G. 57/2019

    Orice persoana interesata poate inainta concedentului o propunere de concesionare. Propunerea de concesionare se face in scris, cuprinde datele de identificare a persoanei interesate, manifestarea ferma si serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri si trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social si de mediu.

CERERE CONCESIONARE TEREN PF 

CERERE CONCESIONARE TEREN PJ

CERERE CONCESIONARE TEREN EXTINDERE CONSTRUCTIEComunicat de presa Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI

COMUNICAT DE PRESA

        Asociatia GAL INIMA ROMANTIULUI comunica lansarea apelului de proiecte POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 in perioada 09.12.2020 - 25.01.2021. Documentele specifice pot fi descarcate din link-ul de mai jos.

Proiect: „Sprijin pentru functionarea GAL INIMA ROMANATIULUI la implementarea SDL”, cod SMIS 123791, POCU 2014-2020, AP 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de Discriminare, PI 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, OS 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Descarca Comunicat de presa

Descarca Ghidul SolicitantuluiAsociatia GAL INIMA ROMANATIULUI lanseaza apelul de selectie a fiselor de proiecte nr. POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1

Asociatia GAL INIMA ROMANATIULUI lanseaza apelul de selectie a fiselor de proiecte nr. POCU/GAL/2020/5/1/OS 5.1 

Fisiere atasate: 


Anunt important

ANUNȚ IMPORTANT         

          ÎN CONFORMITATE CU H.C.J.S.U.NR.42/13.10.2020, ÎNCEPÂND CU 15.10.2020, ÎN SCOPUL PREVENIRII INFECŢIEI CU VIRUSUL SARS-CoV-2, SE INSTITUIE OBLIGATIVITATEA PURTĂRII MĂŞTII DE PROTECŢIE, ASTFEL ÎNCÂT SĂ ACOPERE NASUL ŞI GURA, DE CĂTRE PERSOANELE ADULTE  ŞI COPIII CU VÂRSTA DE PESTE 5 ANI, ÎN TOATE SPAŢIILE PUBLICE ÎNCHISE ŞI DESCHISE DIN MUNICIPIUL CARACAL.

Hotararea nr.42/13.10.2020 a COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA OLT

 

ANUNT

ANUNT

    în perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României se suspendă audienţele primarului şi viceprimarului Municipiului Caracal, iar activitatea de relaţii cu publicul la ghişeele Primăriei Municipiului Caracal se restrânge astfel:

Descarca AnuntComunicat de presa

Comunicat de presă
      În urma informațiilor eronate apărute în mediul on line, domnul primar al municipiului Caracal face următoarele precizări:
”Stabilirea salariilor personalului încadrat în cadrul Primăriei Municipiului Caracal s-a făcut respectând prevederile art. 11 din Legea 153/2017 – Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
Menționez că salariile funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Caracal nu au fost majorate din anul 2017. Mai mult decât atât, sporul de 10% pentru radiații nu a fost acordat niciodată, niciunui angajat al instituției, angajații din familia ocupațională „Administrație” nu beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă de niciun fel.
Citește mai departe...


Decizia ANCOM nr. 997/2018 privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică

DECIZIE Nr.997
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea
dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilele proprietate publica
          În temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) si art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 6 alin. (4), (5), (6) si (12) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice,
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii
emite prezenta:
DECIZIE
privind tarifele maxime care pot fi percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub imobilelele proprietate publică


Anunt - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt

           Masuri active de care pot beneficia persoanele care se inregistreaza la agentie ca someri/persoane in cautare de loc de munca:
      1. Absolventii ultima prornotie,  in varsta de minimum  16 ani, care, in termen  de 60 de zile de la absolvire,  se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea  fortei  de munca  si se angajeaza cu norma intreaga pentru  o perioada mai  mare de  12  luni,  beneficiaza, din bugetul  asigurarilor  pentru somaj, de o prima de insertie egala cu 1500  lei, daca depun la agentie,  in termen  de 60 zile de la incadrarea in munca, un set de documente,  cf.art. 73^1  din Legea nr.76/2002.


Anunt rezultat selectie parteneri nr. 41732 din 12.09.2018

ANUNT REZULTAT  SELECTIE PARTENERI
ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014-2020 (POCA)
Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Cererea de proiecte POCA/350/2/1 (CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate


Proces verbal de selectie a partenerului privat

Proces verbal de selectie a partenerului privat


           În urma desfasurarii procedurii privind evaluarea si selectarea partenerului, cu privire la intentia de selectare a partenerilor privati în baza OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, în cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, Axa prioritara 2 – Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, CP10/2018 pentru regiunile mai putin dezvoltate Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri de simplificare pentru cetateni  la nivelul administratiei publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, comisia de evaluare  a procedat la evaluarea ofertei depuse la Registratura institutiei.

Descarca proces-verbal

 

Anunt de publicitate Asociatia Gal Inima Romanatiului

ANUNT DE PUBLICITATE
 
IN VEDEREA ASIGURARII TRANSPARENTEI ACHIZITIILOR PUBLICE IN CADRUL PROIECTULUI
„Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala la nivelul Municipiului Caracal"
Proiect co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 -2020, Contract de Finantare nr.POCU/137/5/1/114155

Descarca AnuntProcedura privind intentia de selectare a partenerilor

PROCEDURA

      privind intentia de selectare a partenerilor in vederea constituirii unui parteneriat necesar depunerii unui proiect pe Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice: OS 6.2 ”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. 

Citește mai departe...


Anunt de participare

1.    Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Caracal si Primaria Municipiului Caracal invita persoanele juridice private cu si fara scop patrimonial, care indeplinesc conditiile Ghidului Conditii Specifice, Ghidul Solicitantului Conditii Generale – Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020 Axa prioritara 6:„Educatie si competente”, Prioritatea de investitii 10.i: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, non formale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare. Obiective specifice:OS6.2”Cresterea participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar, in special a grupurilor cu risc de parasire timpurie a scolii, cu accent pe copiii apartinand minoritatii roma si a celor din mediul rural”. OS 6.3 ”Reducerea parasirii timpurii a scolii prin masuri integrate de prevenire si de asigurare a oportunitatilor egale pentru elevii apartinand grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii apartinand minoritatii roma si elevii din mediul rural/comunitatile dezavantajate socio-economic”. OS 6.4 ”Cresterea numarului de tineri care au abandonat scoala si de adulti care nu si-au finalizat educatia obligatorie care se reintorc in sistemul de educatiei si formare, inclusiv prin programe de tip a doua sansasi programe de formare profesionala”. OS 6.6 „Imbunatatirea competentelor personalului didactic din invatamantul preuniversitar in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate orientate pe nevoile elevilor si a unei scoli incluzive”.

Citește mai departe...


Informare PNDR 2014-2020

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2016 pe terenurile agricole

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural.

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defavorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utilizatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor suplimentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice).

Citește mai departe...


Sistemul de plata online Ghiseul.ro

Începând cu anul 2013 GUVERNUL ROMÂNIEI și Primăria Municipiului Caracal - Serviciul Impozite și Taxe Locale au implementat posibilitatea achitării on-line a taxelor și impozitelor prin Internet într-un mediu total securizat, utilizând un card bancar valabil emis de orice bancă prin site-ul www.ghiseul.ro operat de Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale.
 
Persoanele fizice pot achita toate obligațiile fiscale datorate bugetului local prin site-ul www.ghiseul.ro după obținerea credențialului (nume utilizator și parola).
În acest sens, vă invităm cu actul de identitate la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale din str. Cuza Vodă, Nr. 8 pentru a ridica pe loc datele de access pentru plata online a taxelor și impozitelor. Aceste date sunt confidențiale și vă sfătuim să nu le divulgați altor persoane. Dacă totuși le veți comunica altor persoane (rude apropriate), în scopul de a efectua plăți pentru Dumneavoastră, răspunderea pentru divulgarea datelor vă aparține în totalitate. 
 
Pentru plățile efectuate online prin Ghiseul.ro către bugetul local, contribuabilii nu plătesc nici un comision.

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National