loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
09 Jul 2024

CAMPANIE INFORMARE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR CONFORM ADRESEI INSTITUŢIEI PREFECTULUI NR.28417/08.07.2024

Categorie - Informatii privind SU si SVSU

1.Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă.

2.În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.

3.În condiţiile în care se obţin aprobările cerute de legislaţia în vigoare, arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi legale:

-condiţii meteorologice fără vânt;

-parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 ha;

-izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

-desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

-asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

-asigurarea pentru suprefeţe de ardere mai mici de 5 ha  a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

-asigurarea , în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha , a unui plug, a unei cisterne de apă, a mijloacelor de tractatre şi a personalului de deservire.

4.Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea aprobărilor cerute de legislaţia în vigoare, în următoarele condiţii:

-emiterea permisului de lucru cu foc deschis se face prin grija primarului, de către persoana desemnată în acest sens;

-permisul de lucru cu foc deschis se întocmeşte în două exemplare, din care care primarul transmite um exemplar celui care solicită permiterea executării arderii, iar cel de-al doile ramane la instituţie;

-permisul de lucru cu foc deschis este valabil 1 singură zi;

-la terminarea arderii, permisul de lucru cu foc deschis se  predă de către executant emitentului;

-la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale , evidenţa permiselor de lucru cu foc deschis de tine în registrul special constituit în acest sens;

-arderea se execută numai pe timp de zi;

-asigurarea personalului de supraveghere şi de stingere a eventualelor incendii se face până la finalizarea arderii.

5.Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată.

6.În jurul fiecărei gramezi se curăţă terenul de vegetaţie pe o distanţă de 5 metri.

7.Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi unde nu există posibilitatea să fie afectate reţelele electrice, de comunicaţii, conducte de gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile.

8.Stingerea focului se va face obligatoriu înainte de părăsirea locului arderii.

9.Este obligatorie instruirea personalului care execută,controlează şi supraveghează arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, cu privire la măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor.

            Vor fi respectate întocmai prevederile Ordinului nr.605/579/2008 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale.

În conformitate cu prevederile art.1 pct.3 lit.r) şi s) din Hotărârea Guvernului nr.537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stimgere a incendiilor constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în cuantum de la 1000 la 2500 lei, următoarele fapte:

a)arderea resturilor vegetale, gunoaielor , deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;

b)amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole,păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516