loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
17 Jun 2024

CAMPANIE INFORMARE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR PE PERIOADA TEMPERATURILOR CANICULARE

Categorie - Informatii privind SU si SVSU

În vederea reducerii riscului apariţiei incendiilor în localitate agenţii economici, administratorii obiectivelor socio -economice, societăţile agricole din localitate şi cetăţenii, după caz, vor avea in vedere următoarele recomandări:

-identificarea şi nominalizarea sectoarelor de activitate în care creşte riscul de incendiu în condiţiile temperaturilor atmosferice ridicate şi a lipsei de precipitaţii stabilind măsuri de protecţie specifice;

-asigurarea verificării zilnice a instalaţiilor de stingere şi a rezervelor de substanţe stingătoare;

-asigurarea protejării faţa de efectul direct al razelor solare a recipientelor , rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

-verificarea utilajelor agricole folosite la recoltarea cerealelor paioase, astfel încât să nu constituie surse de aprindere şi dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie;

-restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sal supraîncălziri excesive;

-interzicerea folosirii focului deschis  în zonele cu vegetaţie forestieră, parcuri, culturi agricole sau cele frecventate pentru agrement;

-interzicerea utilizarii focului deschis în locuri cu pericol de incendiu , în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt;

– prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii , depozite, culturi agricole, păduri plantaţii sau alte vecinătăţi;

-utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţa de locurile cu pericol de explozie cum ar fi  gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, respectiv la 10 metri faţa de materialele sau substanţele combustibile cum ar fi  lemn, hârtie,textile,carton, asfalt, bitum, ulei fără a fi supravegehat şi asigurat prin masuri corespunzătoare;

-prevenirea jocului copiiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, acesta constituind o obligaţie a persoanelor care răspund , potrivit legii, de creşterea educarea şi îngrijirea copiilor;

-asigurarea primei intervenţii pentru stingerea incendiilor de personalul de pe locul de muncă;

-este interzisă utilizarea focului deschis de către agenţi economici şi cetăţeni sau pentru arderea deşeurilor menajere , a vegetaţiei uscate sau a miriştilor pe perioada avertizărilor meteorologice de caniculă  sau  a temperaturilor caniculare, ori în  locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;

-agenţii economici care deţin instalaţii cu risc de incendiu (staţii peco, gpl,instalaţii tehnologice  şi recipienţi care conţin substanţe combustibile uşor inflamabile) trebuie să-şi ia măsurile necesare pentru protejarea acestora în perioadele caniculare şi să asigure funcţionarea în parametri optimi a instalaţiilor de stingere a incendiilor;

-luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiţii şi în locuri în care se pot produce incendii, de către  persoanele care raspund potrivit legii de creşterea, educarea şi îngrijirea acestora.

-anunţarea apariţiei incendiilor la numărul unic de urgenţă 112.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516