loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

31 May 2022

Proces verbal din 30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 30.05.2022

31 May 2022

HCL nr.103/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcţii al Primăriei Municipiului Caracal

31 May 2022

HCL nr.102/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea depunerii proiectelor, a documentaţiilor tehnice şi a surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii privind creşterea eficienţei energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal

31 May 2022

HCL nr.101/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2021, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după caz.

31 May 2022

HCL nr.100/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 4, pct. 3. II din Anexa la H.C.L nr. 22/16.02.2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal precum și aprobarea Regulamentului privind instituirea…

31 May 2022

HCL nr.99/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, a Municipiului Caracal.

31 May 2022

HCL nr.98/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: efectuarea unui audit/expertize contabile extrajudiciare la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

31 May 2022

HCL nr.97/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2022.

31 May 2022

HCL nr.96/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea și completarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 2/10.01.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Imobil de locuințe colective…

31 May 2022

HCL nr.95/30.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului comandor RĂZVAN-GABRIEL BRĂTULESCU.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal