Muzeul Romanațiului - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Muzeul Romanatiului

ANUNT

 

             ”Casa Hagiescu Mirişte” din apropierea şipotului Encei, secţie a Muzeului Romanaţiului aflată în reabilitare pe fonduri europene, va găzdui în curând o expoziţie de istorie locală şi etnografie. Dacă pentru istoria locală sunt suficiente obiecte, nu putem spune acelaşi lucru şi pentru partea de etnografie. Din acest motiv, facem un apel la toţi locuitorii din fostul judeţ Romanaţi să doneze Muzeului Romanaţiului obiecte cu caracter etnografic (elemente de port popular și accesorii, scoarțe, covoare, căpătâie, lăzi de zestre, obiecte de uz casnic și gospodăresc, războaie de țesut, pluguri, putineie, vârtelnițe, darace de lână, rășchitoare, tăste, mese din lemn, scaune, căruțe din lemn). Cei care doresc acest lucru pot să se adreseze la tel. 0769240899, 0745358355, 0745143964.

 

 

SUSPENDAREA VIZITĂRII MUZEULUI ROMANAŢIULUI!

          ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 DECEMBRIE 2019, VIZITAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI A FOST SUSPENDATĂ ÎN VEDEREA MUTĂRII EXPONATELOR ÎNTR-O NOUĂ LOCAŢIE CU CARACTER TEMPORAR, SITUATĂ ÎN STR. IANCU JIANU NR. 26. DUPĂ CE SEDIUL NOSTRU DIN STR. IANCU JIANU NR. 24 VA FI REABILITAT PRINTR-UN PROIECT EUROPEAN CÂŞTIGAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CARACAL, MUZEUL ROMANAŢIULUI ÎŞI VA REDESCHIDE PORŢILE PENTRU PUBLICUL LARG.
MANAGER,
DR. SABIN POPOVICI

(relatii la tel. 0769240899)
 

MUZEUL ROMANAŢIULUI

Muzeul a funcţionat, din 27 septembrie 1949, într-o clădire pe str. Negru Vodă nr. 1, până la 1 decembrie 1992. A avut iniţial trei colecţii, care ulterior s-au îmbogăţit cu obiecte valoroase din cercetările arheologice de la Slăveni, Romula, Fărcaşele sau din donaţii şi achiziţii. A purtat denumirea de muzeu raional, apoi orăşenesc, până în 30 aprilie 1990, când se revine la titulatura iniţială. Monument de arhitectură din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, clădirea a aparţinut lui Iancu N. Dobruneanu (nepotul haiducului Iancu Jianu). Clădirea este străjuită de coloane cu capiteluri compozite şi frontoane neoclasice bogat decorate. Expoziţia permanentă este organizată în opt săli, cu o suprafaţă de expunere de 400 mp. Colecţiile arheologice cuprind topoare de mână aparţinând culturii de prund, figurine antropomorfe şi vase din neolitic (cultura Vădastra), unelte de silex, măsuţe de cult din neoliticul timpuriu (grupul cultural Cârcea-Grădinile), vase şi obiecte hallstattiene şi La Tene, ceramică, opaiţe, geme, fibule, inscripţii, statuete, monede din epoca romană, ceea ce indică o locuire străveche a zonei, mai ales în aşezările de la Dobrosloveni (Romula) şi Hotărani. Documente şi cărţi vechi, dovezi ale ocupaţiilor legate de agricultură, meşteşuguri şi comerţ, evocă istoria aşezării, menţionată încă la 1538. Vase din ceramică, cercei, brăţări, paftale, tezaurul de monede medievale descoperit la Vlădila ilustrează perioada medievală în zonă. Figura lui Iancu Jianu şi frământările sociale din secolul al XIX-lea sunt surprinse printr-o expunere dedicată istoriei moderne: documente referitoare la revoluţia de la 1848, arme, medalii şi piese de uniformă, fotografii. Biblioteca cuprinde 2.140 de volume de specialitate.

Sala I - Perioada Paleolitică și Neoliticul Timpuriu
Sala II - Neoliticul dezvoltat, Eneoliticul timpuriu și perioada romană
Sala III - Eneoliticul Dezvoltat, Epoca Bronzului, Epoca Fierului și Perioada Romană
Sala IV - Perioada Romană
Sala V - Perioada Romană și Evul Mediu
Sala VI - Cele două revoluții - 1821 și 1848
Sala VII - Domnia lui Alexandru Ioan Cuza, Războiul de Independență - 1877-1878 și Primul Război Mondial
Sala VIII - Cel de-al doilea război mondial și aspecte din perioada interbelică - până în anul 1945

 

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National