loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow

INFORMAȚII PUBLICE

29 Jul 2020

HCL NR. 82/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2020, a Municipiului Caracal.

29 Jul 2020

HCL NR. 81/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al Municipiului Caracal în domeniul privat al Municipiului Caracal a rețelelor termice și instalațiilor tehnologice ce au aparținut sistemului de alimentare centralizată cu energie…

29 Jul 2020

HCL NR. 80/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 69/30.06.2020 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală utilă de 23,06 mp situat în…

29 Jul 2020

HCL NR. 79/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. nr. 61/30.06.2020 privind darea în administrare a imobilului teren aparținând domeniului privat al municipiului Caracal, în suprafață de 1141 mp, situat în str. 1 Decembrie…

29 Jul 2020

HCL NR. 78/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr. 149/31.10.2019 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

29 Jul 2020

HCL NR. 77/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea solicitării către Consiliul Județean Olt de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului teren, situat în Municipiul Caracal, str. Dragoș Vodă, nr. 2A, în suprafață de 7053…

29 Jul 2020

HCL NR. 76/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: respingerea plângerii prealabile nr. 29359/30.06.2020 formulată de Nicolae Teodor Daniel împotriva H.C.L. Caracal nr. 33/31.03.2020.

29 Jul 2020

HCL NR. 75/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: transformarea unor posturi prevăzute cu funcții contractuale de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 105/2017 – Stat de funcții al Centrului Cultural Municipal…

29 Jul 2020

HCL NR. 74/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: transformarea unui post prevăzut cu funcție publică de execuție și modificarea corespunzătoare a Anexei nr. 3 la HCL nr. 102/2017 – Stat de funcții al Serviciului Public Comunitar…

29 Jul 2020

HCL NR. 73/29.07.2020

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2020

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Hale cu destinatia service auto, str. Mărăști nr. 82…


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal