loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
13 Dec 2022

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Decembrie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 394 /20.12.2022

REFERITOR LA: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 393 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 30.09.2022.

Proiect de hotărâre nr. 390 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe perioada ianuarie-decembrie 2023, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiect de hotărâre nr. 389 /20.12.2022

REFERITOR LA: completarea prevederilor art. 1 din H.C.L. Caracal nr. 129/29.08.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administrație al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 388 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Caracal precum și lista cu dosarele respinse, pentru anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 387 /20.12.2022

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 203/28.11.2022 privind aprobarea unui schimb de imobile între U.A.T. Municipiul Caracal și domnul Andreescu Ion și doamna Andreescu Rada.

Proiect de hotărâre nr. 386 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului Municipal Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 385 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 2 locuinţe pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe  rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în Municipiul Caracal, în anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 384 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea taxelor și tarifelor care vizează concesiunile și serviciile funerare prestate de către societatea A.D.P.P.  Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 383 /20.12.2022

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Caracal pe anul 2022.

Proiect de hotărâre nr. 382 /20.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 381 /20.12.2022

REFERITOR LA: acordul privind prelungirea cu 90 de zile a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 380 /20.12.2022

REFERITOR LA: la majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr. 95, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 379 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Plevnei nr. 4, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 378 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Traian nr. 37, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 377 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918 nr. 7, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 376 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în municipiul Caracal, str. Carpați nr. 24, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 375 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Aleea 1 Decembrie 1918, nr. 5, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 374 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Plevnei nr. 6, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 373 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Craiovei nr. 138, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 372 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 89, Județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 371 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Mircea Vodă nr. 55, județul Olt ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 370 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Nicolae Titulescu nr. 42, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 369 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Bicaz, nr. 24, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 368 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Nicolae Titulescu, nr. 18, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 367 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Vasile Alecsandri nr. 33, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 366 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. 1 Decembrie 1918 nr. 4, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 365 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Plevnei nr. 2, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 364 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Piața Victoriei nr. 5, Județul Olt ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 363 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 20, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 362 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal str. Piața Victoriei nr. 13, Județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 361 /20.12.2022

REFERITOR LA: la majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Toma Rușcă, nr. 13-14, județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 360 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Nicolae Titulescu nr. 76, Județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 359 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, str. Plevnei nr. 36, Județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 358 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Antonius Caracalla nr. 28, Județul Olt, ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 357 /20.12.2022

REFERITOR LA: majorarea impozitului pe clădiri, începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Caracal, Bd. Nicolae Titulescu nr. 62A (Complex Bulevard), ca urmare a constatării stării de clădiri neîngrijite.

Proiect de hotărâre nr. 347 /13.12.2022

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul 2023.

Proiect de hotărâre nr. 344 /06.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2023.


Proiect de hotărâre nr. 354 /16.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea documentației de alipire a imobilului, înscris în Cartea Funciară numărul 59654, cu imobilul înscris în Cartea Funciară numărul 51827, aparținând domeniului privat al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 353 /16.12.2022

REFERITOR LA: acordul privind utilizarea domeniului public al municipiului Caracal necesar realizării obiectivului de investiții ”Extindere rețea distribuție gaze naturale presiune redusă din PE + Branșament gaze naturale presiune redusă din PE”, beneficiar Engie România S.A. pentru Lingurici Mircea.


Proiect de hotărâre nr. 349 /13.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea  rectificarii  Bugetului  general  de  Venituri  si  Cheltuieli  si modificarea listei de investitii pe anul 2022 – Municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 348 /13.12.2022

REFERITOR LA: aprobarea depunerii pentru finanțare a proiectului „Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Caracal”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516