loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
04 Jan 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Ianuarie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 22/30.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea protocoalelor de colaborare între Municipiul Caracal și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru asigurarea colaborării interinstituționale în cadrul proiectului “HUB de Servicii MMSS-SII MMSS”, Cod MySmis 130963

Proiect de hotărâre nr. 21/25.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 20/25.01.2023

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 142/30.09.2019 – Stat de funcții al Primăriei Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 19/25.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea Planului Local de acțiune la nivelul municipiului Caracal pentru anul 2023 privind Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților rromilor pentru perioada 2022-2027 precum și înființarea Grupului de Lucru Local.

Proiect de hotărâre nr. 18/25.01.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 89 din 31.08.2017, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI ROMANAŢIULUI, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL.

Proiect de hotărâre nr. 17/25.01.2023

REFERITOR LA: utilizarea excedentului bugetar din anii precedenți al unor Ordonatori Terțiari de Credite de pe raza U.A.T. Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 16/25.01.2023

REFERITOR LA: repartizarea și utilizarea excedentului realizat în anii anteriori, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 15/25.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea tarifelor pentru activitățile serviciilor publice de deszăpezire, salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L..

Proiect de hotărâre nr. 14/25.01.2023

REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2023.

Proiect de hotărâre nr. 13/25.01.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 164/13.11.2019, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare strada Măceșului».

Proiect de hotărâre nr. 12/25.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Caracal și Inspectoratul de Poliție al Județului Olt – Poliția Municipiului Caracal, privind folosința în comun a sistemului de supraveghere video.

Proiect de hotărâre nr. 10/17.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Municipale „Virgil Carianopol” Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 09/17.01.2023

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Asistență Medicală în Unitățile de Învățământ și Asistență Medicală Comunitară din municipiul Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 03/04.01.2023

REFERITOR LA: înființarea Centrului Cultural Municipal „Radu Șerban” Caracal, ca instituție de spectacole, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 352/14.12.2022

REFERITOR LA: organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică și a structurilor subordonate la nivelul Municipiului Caracal începând cu anul şcolar 2023 – 2024.

Proiect de hotărâre nr. 299/18.10.2022

REFERITOR LA: aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigramei și statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 14/25.01.2023

REFERITOR LA: stabilirea chiriilor pentru locuinţele realizate prin “Programul privind construcția de locuințe pentru tineri, destinate închirierii din fonduri ANL”, situate pe raza Municipiului Caracal, aferente anului 2023.


Proiect de hotărâre nr. 01 /04.01.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 172/12.10.2022, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizarea peisagistică și arhitecturală a Parcului «Constantin Poroineanu» în vederea valorificării patrimoniului local”.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516