Transparență Decizională - Primaria Caracal


Proiect de hotărâre nr.128/23.06.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal

Anunț
          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunoștință publică urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal, care urmeaza a fi supus analizei si aprobarii Consiliului local al Municipiului Caracal.


Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021

ANUNȚ
          In  conformitate cu prevederile  art.  7 din Legea  nr.  52/2003, privind  transparenta decizionala  in administratia  publica, republicata, cu modificarile  si completarile  ulterioare,  se aduce la cunostinta publica urmatorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 referitor la aprobarea "Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021".
 

Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 privind aprobarea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 referitor la: aprobarea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza Municipiului Caracal.

Descarca anuntStrategia de dezvoltare durabila a municipiului Caracal 2021-2027

          Strategia de Dezvoltare Locală Durabilă a municipiului Caracal, județul Olt, pentru perioada 2021-2027 reprezintă documentul programatic cu un rol important in definirea proiectelor eligibile pentru finanțare europeană in exercițiul financiar 2021-2027, integrand atat proiectele autorităților publice locale, cat si proiectele propuse de comunitate.

Descarca Strategia de dezvoltare

Imagini

primaria.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National