Transparență Decizională - Primaria Caracal


Proiect de hotărâre nr. 285/10.11.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Caracal in anul 2022

Anunț
 
          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:
 
         Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice si juridice din municipiul Caracal in anul 2022, care urmeaza a fi supus analizei si aprobarii Consiliului local al municipiului Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 284/08.11.2021 privind "Aprobarea modificării, actualizării punctuale a RLU aferent PUG al municipiului Caracal, în vederea realizării investiției majore ale administrației publice locale, finanțată din fonduri europene, "Moderniza

Anunț

          In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică:

 

          Proiect de hotărâre nr. 284/08.11.2021 privind "Aprobarea modificării, actualizării punctuale a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal, în vederea realizării investiției majore ale administrației publice locale, finanțată din fonduri europene, "Modernizarea peisagistică și arhitecturală a parcului Constantin Poroineanu în vederea valorificării patrimoniului local"" 

Descarca anunt

Proiect de hotărâre nr. 284/08.11.2021Proiect de hotărâre nr. 278/03.11.2021 pentru instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare

A N U N Ț
 
          În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:
          Proiect de hotărâre nr. 278/03.11.2021 pentru instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.


Proiect de hotărâre nr. 275/01.11.2021 pentru aprobarea aprobarea unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2022

A N U N Ț

 

          În conformitate cu prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările si completările ulterioare, se aduce la cunostință publică următorul proiect de act normativ:

          Proiect de hotărâre nr. 275/01.11.2021 pentru aprobarea aprobarea  unor tarife si taxe speciale pentru prestari servicii catre persoane fizice si juridice, pentru anul 2022

Descarca anunt

Proiect de hotarare nr.275/01.11.2021

 

      

Mai multe articole...

  1. Proiect de hotărâre nr. 266/27.10.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al "Centrului de Asistenta Medico-Sociala Caracal"
  2. Proiect de hotărâre nr.258/25.10.2021 privind aprobarea Regulamentului privind administrarea parcarilor publice din Municipiul Caracal
  3. Proiect de hotărâre nr.128/23.06.2021 privind aprobarea procedurii de acordare a anularii accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020, datorate bugetului local al Municipiului Caracal
  4. Proiect de hotarare nr.121 din 10.06.2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2021
  5. Strategia de funcționare a Mecanismului de Bugetare Participativă
  6. Proiect de hotărâre nr. 94/13.05.2021 privind aprobarea conditiilor de majorare a impozitului pe cladirile si terenurile neingrijite de pe raza Municipiului Caracal
  7. Strategia de dezvoltare durabila a municipiului Caracal 2021-2027
  8. Proiect de hotarare nr.43 din 15.03.2021 privind procedura de acordare a înlesnirilor sub forma esalonării la plată pe o perioadă de cel mult 5 ani pentru persoanele fizice și juridice pentru impozitele, taxele si a altor obligații
  9. Proiect de hotarare nr.44 din 22.03.2021 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor masuri pentru gospodarirea municipiului Caracal
  10. Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anul 2021

Imagini

teatruvechi.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National