loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
21 Apr 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Aprilie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022


Proiect de hotărâre nr. 130/28.04.2022

Referitor la: modificarea si completarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 166/27.12.2021 privind aprobarea solicitarii transmiterii imobilelor teren in suprafata de 1367,00 mp si constructie C2 in suprafata de 202 mp, situat in Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Roman si administrarea Inspectoratului Teritorial Pentru Calitatea Semintelor si Materialului Saditor Olt in patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal si administrarea Consiliului Local al Municipiului Caracal in vederea extinderii si modernizarii Pietei municipale Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 129/27.04.2022

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, a Municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 128/26.04.2022

Referitor la: modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.150/31.10.2019 privind componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Municipiului Caracal și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia.

Proiect de hotărâre nr. 127/26.04.2022

Referitor la: completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Caracal nr.23/30.06.2010, privitoare la actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Caracal si al completarii Anexei nr.1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 71/29.05.2014, privitoare la incetarea aplicabilitatii HCL a municipiului Caracal nr. 166/23.12.2013 si nr. 48/2014 precum si aprobarea incadrarii pe zone fiscale a terenurilor din intravilanul si extravilanul municipiului Caracal.

Proiect de hotărâre nr. 110/12.04.2022

Referitor la: aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, PUZ și RLU aferent, în vederea realizării investiţiei „Regenerare urbană prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servicii și comerț, complexe și baze sportive, strada Tîrgul Nou nr. 2, 2C, 2D, municipiul Caracal, județul Olt; nr. cadastrale 58376, 58375, 58236”

Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022

Referitor la: aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru ”Investitii de interes public pe amplsamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”

Proiect de hotărâre nr. 124/20.04.2022

Referitor la: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 62.566,00 mp situat in Caracal, str. Carpați, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciara nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal


Proiect de hotărâre nr. 123/20.04.2022

REFERITOR LA: modificarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 52/28.03.2022 referitoare la concesionarea, fără licitaţie publică către CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a imobilelor construcţie Cl în suprafaţă de 158,00 mp, construcţie C2 în suprafaţă de 152,00 mp si a terenului aferent în suprafaţă totală de 310,00 mp situat în str. Bogdan Petriceicu Haşdeu nr. 2B, cu destinaţia de cabinet medical veterinar


Proiect de hotărâre nr. 122/20.04.2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere


Proiect de hotărâre nr. 121/20.04.2022

REFERITOR LA: modificarea unor prevederi din H.C.L. Caracal nr. 48/28.03.2022 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani a spaţiului în suprafaţă totală de 22.10 mp, situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr. 8, jud. Olt către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt


Proiect de hotărâre nr. 120/20.04.2022

REFERITOR LA: acceptarea Unităţilor Administrativ Teritoriale – comunele Cezieni, Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcaşele şi Stoeneşti ca membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ROMANAŢI SERV”


Proiect de hotărâre nr. 119/20.04.2022

REFERITOR LA: aprobarea încheierii acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Caracal şi Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – Filiala Caracal


Proiect de hotărâre nr. 118/20.04.2022

REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal


Proiect de hotărâre nr. 117/20.04.2022

REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516