loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
20 Jul 2022

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Iulie 2022

Categorie - Generic


Proiect de hotărâre nr. 202/28.07.2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor poziţiei nr. 36 din Anexa la H.C.L. Caracal nr. 122/21.09.2021 privind atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr. 15/2003


Proiect de hotărâre nr. 200/26.07.2022

Referitor la: aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) și a  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: «Modernizarea, extinderea si creșterea eficientei energetice a sistemului de iluminat public in municipiul Caracal» precum și participarea în cadrul ”Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public”.


Proiect de hotărâre nr. 199/26.07.2022

Referitor la: vânzarea cotei părți din clădirea centralei termice aferente blocului de locuințe construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, str. Vasile Alecsandri, nr. 76 către titularii contractelor de închiriere declarați eligibili pentru cumpărare prin H.C.L. nr. 112/30.06.2022.


Proiect de hotărâre nr. 198/26.07.2022

Referitor la: aprobarea completării anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 197/26.07.2022

Referitor la: aprobarea unui schimb de terenuri între U.A.T. Municipiul Caracal si domnul Vasile Dan Constantin.


Proiect de hotărâre nr. 196/26.07.2022

Referitor la: declararea de uz și interes public local a instalației electrice situată în Caracal, Aleea Stațiunii, jud. Olt, LEA 04 KV MIXTĂ ALIMENTATĂ DIN BMPT 100A.


Proiect de hotărâre nr. 195/26.07.2022

Referitor la: concesionarea, fără licitaţie publică, către S.C. P.M. MARIAN S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 359,00 mp., aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal, situată în Caracal, str. Primăverii, nr. 4. Proiect de hotărâre nr. 192/21.07.2022

Referitor la: stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administratie” din cadrul Primăriei Municipiului Caracal și serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 191/20.07.2022

Referitor la: aprobarea raportului de evaluare intermediară a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent Planului Urbanistic General(PUG) al municipiului Caracal aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 03/2014.


Proiect de hotărâre nr. 190/20.07.2022

Referitor la: acordul privind prelungirea cu 90 de zile a perioadei în care persoana desemnată poate să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..


Proiect de hotărâre nr. 189/20.07.2022

Referitor la: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli și modificarea listei de investiții pe anul 2022, a Municipiului Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516