loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
02 Jun 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Iunie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 175/24.06.2022 REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosință asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Proiect de hotărâre nr. 176/24.06.2022 REFERITOR LA: numirea reprezentantului Consiliului local al Municipiului Caracal în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ pentru educație timpurie Ed

13 May 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Mai 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 162/27.05.2022 REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcţii al Primăriei Municipiului Caracal Proiect de hotărâre nr. 161/27.05.2022 REFERITOR LA: aprobarea depunerii proiectelor, a documentaţiilor tehnice şi a surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii privind creşterea eficienţei energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal

21 Apr 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Aprilie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 130/28.04.2022 Referitor la: modificarea si completarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 166/27.12.2021 privind aprobarea solicitarii transmiterii imobilelor teren in suprafata de 1367,00 mp si constructie C2 in suprafata de 202 mp, situat in Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt din patrimoniul public al Statului Roman si administrarea Inspectoratului

15 Apr 2022

Proiect de hotărâre nr. 112/15.04.2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

referitor la acordul privind desemnarea persoanei care să exercite controlul financiar preventiv propriu la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L..

15 Apr 2022

Convocator nr. 24912 din 15.04.2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

12 Apr 2022

Proiect de hotărâre nr. 110 /12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, PUZ și RLU aferent, în vederea realizării investiţiei „Regenerare urbană prin parcelare și reglementare zone pentru locuințe colective, servicii și comerț, complexe și baze sportive, strada Tîrgul Nou nr. 2, 2C, 2D, municipiul Caracal, județul Olt; nr. cadastrale 58376, 58375, 58236”

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Anunț In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică: Proiect de hotărâre nr. 110 /12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării

12 Apr 2022

Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, PUZ și RLU aferent, pentru ”Investitii de interes public pe amplsamentul din strada Mihai Viteazul nr. 73A”

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Anunt In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică: Proiect de hotărâre nr. 109/12.04.2022 referitor la aprobarea documentaţiei de urbanism, inițiată de U.A.T Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru ”Investitii de interes

31 Mar 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Martie 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 103/01.04.2022 referitor la aprobarea depunerii proiectului, a documentațiilor tehnice și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice la locuințele colective” Proiect de hotărâre nr. 102/31.03.2022 referitor la înființarea Unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar – Ed T-APRE „UNIVERSUL COPIILOR” – CARACAL, ca instituție cu personalitate juridică,

08 Feb 2022

Proiect de hotărâre referitor la aprobarea “Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Caracal pentru anul 2022”.

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

In conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2) al Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ: Proiect de hotărâre referitor la aprobarea  “Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate si finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului

06 Jan 2022

Proiect de hotărâre nr. 5/06.01.2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Referitor la predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I. S.A.”, a amplasamentului situat în str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de Vară, str. Cuza Vodă, nr. 11, municipiul Caracal, județul Olt”.

  • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

  • PROGRAMĂRI ONLINE

  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • Skip to content

    © 2022 Primaria Caracal