loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
13 May 2022

Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Mai 2022

Categorie - Proiecte de Hotarari 2022

Proiect de hotărâre nr. 162/27.05.2022

REFERITOR LA: modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 142/2019 – Stat de funcţii al Primăriei Municipiului Caracal


Proiect de hotărâre nr. 161/27.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea depunerii proiectelor, a documentaţiilor tehnice şi a surselor de finanţare pentru obiectivele de investiţii privind creşterea eficienţei energetice la clădirile publice din Municipiul Caracal


Proiect de hotărâre nr. 160/27.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea inventarierii mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Municipiului Caracal la finele anului 2021, precum şi casarea sau valorificarea acestora, după cazProiect de hotărâre nr. 158/26.05.2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 4, pct. 3. II din Anexa la H.C.L nr. 22/16.02.2022 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Caracal precum şi aprobarea Regulamentului privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare


Proiect de hotărâre nr. 157/26.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli ş1 modificarea listei de investiţii pe anul 2022, a Municipiului Caracal


Proiect de hotărâre nr. 156/26.05.2022

REFERITOR LA: efectuarea unui audit/expertize contabile extrajudiciare la societatea A.D.P.P. CARACAL S.R.L.


Proiect de hotărâre nr. 155/26.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.03.2022


Proiect de hotărâre nr. 154/26.05.2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea prevederilor art. 2 din H.C.L. Caracal nr. 2/10.01.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: «Imobil de locuinţe colective cu regim social, regim de înălţime p+ 3E+4E retras» situat în Caracal, str. Dragoş Vodă nr. 2C-1, jud. Olt


Proiect de hotărâre nr. 153/26.05.2022

REFERITOR LA: conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal” domnului comandor RĂZVAN-GABRIEL BRĂ TULESCU


Proiect de hotărâre nr. 152/26.05.2022

REFERITOR LA: conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Caracal” doamnei GHEORGHIŢA NICOLAE


Proiect de hotărâre nr. 151/26.05.2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind inventarul domeniului privat al municipiului Caracal


Proiect de hotărâre nr. 150/26.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de oportunitate, a raportului de evaluare, a concesiunii prin licitaţie publică deschisă şi a documentaţiei de atribuire privind concesionarea terenului în suprafaţă de 5.176,00 mp ce aparţine domeniului privat al Municipiului Caracal, situat în Caracal, str. Silozului, nr. 24, jud. Olt


Proiect de hotărâre nr. 149/26.05.2022

REFERITOR LA: vânzarea locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere


Proiect de hotărâre nr. 148/26.05.2022

REFERITOR LA: acordul pentru amenajarea unui sens giratoriu la intersecţia Străzii Dragoş Vodă cu Aleea Dragoş Vodă, racorduri la străzile adiacente sensului giratoriu, realizare accese auto şi pietonale către incinta hypermarket şi organizarea execuţiei


Proiect de hotărâre nr. 147/26.05.2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 147/26.11.2021 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilelor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Caracal în suprafaţă totală de 2393 mp către Distribuţie Energie Oltenia S.A.


Proiect de hotărâre nr. 146/26.05.2022

REFERITOR LA: aprobarea construirii şi amplasării unui Monument comemorativ – MiG21 Lancer demilitarizat, pe terenul aflat în patrimoniul Statului român şi administrarea Bazei Militare 99 Deveselu situat în faţa Cercului Militar Caracal, str. Toma Ruşcă, Nr. 10, Jud. Olt, Cazarma 2806-Lotul 1/1


Proiect de hotărâre nr. 125/20.04.2022

REFERITOR LA: aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din patrimonial public al statului si administrarea Ministerului Apărării Naţionale în patrimoniul public al U.A.T. Municipiul Caracal si administrarea Consiliului Local al Municipiului CaracalProiect de hotărâre nr. 141/23.05.2022

Referitor la: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafața de 25894,00 mp situat în Caracal, Tîrgul Nou, nr. 2, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 58376 a U.A.T. Municipiul Caracal.


Proiect de hotărâre nr. 141/23.05.2022

Referitor la: aprobarea asocierii Județului Olt, prin Consiliul Județean Olt și Municipiul Caracal, prin Consiliul Local al Municipiului Caracal precum și a contractului de prestări servicii, între Județul Olt și Municipiul Caracal, având în vedere organizarea și desfășurarea evenimentului Festivalul Național de Teatru ”Ștefan Iordache” Caracal 2022, Ediția a XII-a.


Convocator_nr.30003din13.05.2022

Proiect de hotărâre nr. 137/13.05.2022

Referitor la: modificarea prevederilor art. 2 și art. 3  din H.C.L. Caracal nr. 35/07.03.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții: „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”.

Proiect de hotărâre nr. 136/13.05.2022

Referitor la: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 87.389 lei pentru anul 2022.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516