loader image
Primăria Caracal
Primaria
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
395685
323258
previous arrow
next arrow
11 Apr 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Aprilie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023

Proiect de hotărâre nr. 83/27.04.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 82/27.04.2023

REFERITOR LA: aprobarea contului de execuţie bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2022

Proiect de hotărâre nr. 81/27.04.2023

REFERITOR LA: Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă şi Climă al municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 80/27.04.2023

REFERITOR LA: stabilirea valorii de referinţă a coeficienţilor utilizaţi la determinarea salariilor din cuprinsul Anexelor nr. 1 şi nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal nr. 118/2022

Proiect de hotărâre nr. 79/27.04.2023

REFERITOR LA: suspendarea aplicării unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Caracal pe perioada 01.05.2023 – 31.12.2023

Proiect de hotărâre nr. 78/27.04.2023

REFERITOR LA: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 149/31.10.2019, privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal, judeţul Olt


Proiect de hotărâre nr. 77/21.04.2023

REREFERITOR LA: radierea construcţiilor C2 – C4 situate în Caracal, str. Iancu Jianu, nr. 16, jud. Olt, înscrise în Cartea funciară nr. 59462 Caracal

Proiect de hotărâre nr. 76/21.04.2023

REFERITOR LA: închirierea pe o perioadă de 5 ani a suprafeţei de 507 mp teren ce aparţine domeniului public al Statului român aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea CNCF “CFR” SA înscris în CF nr. 51818

Proiect de hotărâre nr. 75/21.04.2023

REFERITOR LA: însuşirea Raportului nr. 3940/20.01.2023 privind derularea contractului de vânzare cumpărare înregistrat sub nr. 71381/825/05.12.2022 ce are ca obiect vânzare bunuri mobile de natura obiectelor de inventar, constând în ţevi preizolate, rezultate din procesul de modernizare şi reabilitare a sistemului de termoficare din perioada 2006-2008, ce au rămas neutilizate, proprietate a Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 74/21.04.2023

REFERITOR LA: încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii
nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală

Proiect de hotărâre nr. 73/21.04.2023

REFERITOR LA: Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în municipiul Caracal

Proiect de hotărâre nr. 72/21.04.2023

REFERITOR LA: indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local


Proiect de hotărâre nr. 71/19.04.2023

RREFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 70/19.04.2023

REFERITOR LA: aprobarea participării U.A.T. Municipiul Caracal la Programul privind casarea autovehiculelor uzate derulat de Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru implementarea proiectului “Casarea autovehiculelor uzate din municipiul Caracal”

Proiect de hotărâre nr. 69/19.04.2023

REFERITOR LA: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Restaurarea, consolidarea şi dotarea Liceului Ioniţă Asan”


Proiect de hotărâre nr. 68/11.04.2023

REFERITOR LA: includerea în cadrul Programului național de investiții „Școli sigure și sănătoase” a clădirii Liceului teoretic „Ioniță Asan” Caracal.

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516