loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow
25 Oct 2023

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal – Octombrie 2023

Categorie - Proiecte de Hotarari 2023Proiect de hotărâre nr. 217/30.10.2023

REFERITOR LA: repartizarea a şase locuinţe sociale, în regim de închiriere, aflate în patrimoniul Municipiului Caracal, solicitanţilor din lista de prioritate în soluţionarea cererilor, pentru anul 2023

Proiect de hotărâre nr. 216/30.10.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 215/30.10.2023

REFERITOR LA: aprobarea tarifelor pentru activităţile serviciilor publice de deszăpezire, salubrizare şi administrare a domeniului public şi privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea A.D.P.P. Caracal S.R.L.

Proiect de hotărâre nr. 214/30.10.2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico­economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE ETNOGRAFIE HAGIESCU MIRIŞTE, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL”, cod SMIS 119628, ce urmează a fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, Apel de proiecte POR/2017/5/5.1/SUERD/1, dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară 3 a SUERD „Promovarea culturii şi a turismului, a contactelor directe între oameni”

Proiect de hotărâre nr. 212/26.10.2023

REFERITOR LA: modificarea statului de funcţii Anexa nr. 2 la Regulamentul de organizare şi funcţioare al Primăriei Municipiului Caracal aprobat prin la H.C.L. nr. 30/24.02.2023Proiect de hotărâre nr. 211/25.10.2023

REFERITOR LA: rectificarea Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli al U.A.T. Municipiul Caracal precum şi modificarea listei de investiţii pe anul 2023 la nivelul Unităţii Administrativ Teritoriale Caracal

Proiect de hotărâre nr. 210/25.10.2023

REFERITOR LA: vânzarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Caracal, Bld. Nicolae Titulescu, nr. 88, către titularii contractelor de închiriere

Proiect de hotărâre nr. 209/25.10.2023

REFERITOR LA: repartizarea unor locuinţe din fondul locativ, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 208/25.10.2023

REFERITOR LA: completarea prevederilor H.C.L. Caracal nr. 176/31.08.2023 privind aprobarea transformării unor imobile din locuinţe de necesitate şi spaţii de locuit, în locuinţe fond locativ aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 207/25.10.2023

REFERITOR LA: aprobarea alipirii imobilului teren înscris în Cartea Funciară numărul 59825, cu imobilul teren înscris în Cartea Funciară numărul 57548, aparţinând domeniului privat al Municipiului Caracal

Proiect de hotărâre nr. 206/25.10.2023

REFERITOR LA: înlocuirea reprezentantului U.A.T. municipiul Caracal în Adunarea Generală a Asociaţiei GAL INIMA ROMANAŢIULUI

Proiect de hotărâre nr. 205/25.10.2023

REFERITOR LA: completarea Anexei nr. 4 la H.C.L. nr. 110/28.07.2014 referitoare la bunurile din proprietatea publică sau privată din municipiul Caracal aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat al municipiului Caracal care au fost concesionate de către Asociaţia “ROMANAŢI SERV” către operatorul S.C A.D.P.P. CARACAL S.R.L.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516