loader image
Primăria Caracal
Slide
DSC_0210
DSC_0245
previous arrow
next arrow

INFORMATII PMUD

Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare a propunerilor 03.02.2021 – 08.02.2021

Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caracal, 2021 – 2036

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ-ȘI EXPRIME OPINIA: 

 • Să transmită recomandări și sugestii în vederea identificării nevoilor de mobilitate.
 • Să participe la interviul privind mobilitatea populației, prin completarea chestionarului disponibil pe pagina de internet a instituției la secțiunea Informații de Interes Public – Informații PMUD-Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare – Interviuri în desfășurare
 • Să transmită observații și propuneri asupra documentației disponibilă la sediul Primăriei Municipiului Caracal din Piața Victoriei nr. 10, Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, și pe pagina de internet a instituției la secțiunea Informații de Interes Public – Informații PMUD – Etapa de documentare și elaborare a studiilor de fundamentare
 • În perioada 03.02.2021 – 08.02.2021, între orele 9:00 ÷ 13:00 (zile lucrătoare) la sediul instituției
 • Documente și materiale explicative

Etapa elaborării propunerilor

În temeiul Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, a legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si a ORDINULUI Nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare  si actualizare a documentatiilor de urbanism, Primăria Municipiului Caracal anunță publicul interesat începerea consultării publice cu privire la elaborarea documentației strategice:

“Plan de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Caracal”

În vederea consultării, persoanele interesate pot accesa documentația pe pagina de internet/ la sediul Primăriei Municipiului Caracal. Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului elaborat se primesc în scris, în termen de 12 (doisprezece) zile calendaristice de la data postării anunțului, la registratura Primăriei Municipiului Caracal, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Etapa de avizare – elaborarea formei finale de plan

În vederea consultării, persoanele interesate pot accesa documentația pe pagina de internet/ la sediul Primărie Municipiului Caracal in care se pot consulta documentele complete si transmite opinii sau propuneri. Sedința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism, în care va fi analizată documentația, va avea loc în data de 03.11.2021 ora 11.00  la sediul nostru din strada Piața Victoriei nr. 10, sala de ședințe. Puteți transmite sugestii și opinii cu valoare de recomandare pe marginea documentului elaborat; se primesc în scris, la registratura Primăriei Municipiului Caracal, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:00 și vineri între 08:00 – 14:00.

 • Documente și materiale explicative

Etapa aprobării

Anunț cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele complete si transmite opinii sau propuneri, precum si cu privire la posibilitatea solicitării organizării unei întâlniri pentru dezbatere publica, conform legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica, cu completările ulterioare.

 • Documente si materiale explicative

Etapa de implementare

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516