Proiecte de Hotărâri - Primaria Caracal

Contact

Adresa

Str. Piata Victoriei Nr. 10

Caracal, judetul Olt

Cod postal 235200

Tel:  0249511384

        0249511386

Fax: 0249517516

(E) Office@primariacaracal.ro

TEATRUL NATIONAL

Adresa

Str. Cuza Voda Nr. 10

Caracal, jud. Olt

Cod postal 235200

Tel: 0249513773

       0768579445 Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal August 2013

Convocator August 2013

Proiect nr.171/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită decontarea cheltuielilor de deplasare din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă, pentru luna iulie 2013. 

Proiect nr.172/20.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea documentaţiei în vederea dezmembrării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Caracal, str. Carpaţi nr.116, modificării şi completării inventarului domeniului public/privat al municipiului Caracal,  intabulării şi înscrierii în cartea funciară a celor cinci loturi rezultate                       

Proiect nr.173/22.08.2013 REFERITOR LA : scutirea, Forţelor SUA şi a contractorilor acestora, de la plata oricăror impozite, taxe, chirii sau alte costuri similare ocazionate de derularea “Proiectului de alimentare cu energie electrică a facilităţilor americane de la Deveselu”

Proiect nr.174/23.08.2013 REFERITOR LA : aprobarea Contului de execuţie bugetară la 30.06. 2013

Anexa Proiect 174Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iulie 2013

Convocator iulie 2013

Proiect nr.166/29.07.2013 REFERITOR LA: Aprobarea numărului de posturi, organigramelor şi statului de funcţii aferente Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Caracal, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caracal, Serviciul Public Administrarea Pieţelor Caracal şi Centrului Cultural Municipal Caracal.

 

Proiect nr.164/25.07.2013 REFERITOR LA: Includerea imobilelor, teren si cladire  amplasate în municipiul Caracal, Aleea Bibian nr.2 în domeniul privat al municipiului Caracal si administrarea Consiliului Local al municipiului Caracal.

 

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Iunie 2013

Convocator iunie 2013


Proiect nr.144/26.06.2013 referitor la parteneriatul dintre Consiliul Local Caracal si Consiliul Judetean Olt pentru organizarea Festivalului de Teatru-Caracal, organizat conform Calendarului anual al principalelor manifestari cultural-artistice.

Proiect nr.142/20.06.2013 referitor la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Tudor Vladimirescu între str.H.C.Lecca si str.Salcâmului, mun.Caracal jud.Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Mai 2013

Convocator 27.05.2013.

Proiect nr.125/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 10 ani, a unei suprafete de teren de 72,77 mp apartinând domeniului public al municipiului Caracal, Intr.Muzeului pentru realizarea unei constructii provizorii cu destinatia ,,Cafe-Bar si terasa".

Proiect nr.123/22.05.2013 Referitor la însusirea documentatiei cadastrale de alipire a doua parcele de teren, situate în municipiul Caracal, str.Carpati, nr.116, jud.Olt, înscrise în CF 50489 si 50490 Caracal.

Proiect nr.122/22.05.2013 Referitor la concesionarea prin licitatie publica, pe o perioada de 49 de ani, a unei suprafete de teren de 11,50mp, apartinând domeniului public al municipiului Caracal, str.V. Alecsandri, nr.106, la nord de Statiunea de Cercetari Agricole-Statie Conditionat Seminte, cu destinatia amplasare stâlpi si post de transformare energie electrica.

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Aprilie 2013

Convocator

Proiect nr.102/29.04.2013 Referitor la: revocarea d-lui Veselin Stelian din calitatea de administrator special la SC IGO SA Caracal, în insolventa în conditiile Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Proiect nr.101/29.04.2013 Referitor la: aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Canalizare str.Nicolae Grigorescu, Caracal, Olt".

Citește mai departe...


Proiecte de Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului Caracal Martie 2013

Convocator sedinta 13.03.2013

Proiect nr.75/26.03.2013 referitor la aprobarea Bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Caracal pe anul 2013 (partea I)     (partea II)        (partea III).

Proiect nr.69/20.03.2013 referitor la aprobarea documentatiilor de urbanism PUZ si a Regulamentului Local de Urbanism aferente obiectivului ,,Scoaterea terenului din circuitul agricol si introducerea acestuia în intravilan în vederea realizarii investitiei-PARC INDUSTRIAL FOTOVOLTAIC DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE-"situat în municipiul Caracal, tarlaua 122, parcelele 12 si 13.

Citește mai departe...

Imagini

piataunirii.jpg

CNIPT Caracal

Harta Orașului

Ziare Locale

PMC Live

 

WebCam Teatru National