loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2018

29 Nov 2018

HCL nr. 153/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 19/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului privat al municipiului Caracal.

29 Nov 2018

HCL nr. 152/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: stabilirea orelor de aprovizionare cu marfă a comercianților care își desfășoară activitatea în Piața Agroalimentară Caracal.

29 Nov 2018

HCL nr. 151/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: vânzarea, fără licitaţie publică, a suprafeţei totale de teren de 10,80 mp, situată în intravilanul municipiului Caracal, Bld. Antonius Caracalla bl. 15, parter, jud. Olt către Negrilă Nicolae…

29 Nov 2018

HCL nr. 150/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Modificata prin:

29 Nov 2018

HCL nr. 149/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: stabilirea normativelor de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme și consumul de carburant pentru parcul auto al Spitalului Municipal Caracal.

29 Nov 2018

HCL nr. 148/29.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale precum şi amenzile aplicabile pentru anul…

05 Nov 2018

Proces verbal din 05.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 05.11.2018

05 Nov 2018

HCL nr. 147/05.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: punerea la dispoziția proiectului “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL OLT ÎN PERIOADA 2014 -2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectivului de investiții aferente acestuia.

05 Nov 2018

HCL nr. 146/05.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea poziţiilor nr. 378, 387, 395 şi nr. 918 din Anexa la HCL nr. 107/ 28.07.2014, privind inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al municipiului Caracal.

05 Nov 2018

HCL nr. 145/05.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea Infrastructurii de apă și apă uzată din județul Olt, în perioada 2014-2020”.

05 Nov 2018

HCL nr. 144/05.11.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea cotei de cofinanţare reprezentand 2% din total investiții, în sumă de 856.820,58 euro (echivalent 3.981.302,51 lei la cursul mediu din luna septembrie 2018: 1 euro=4,6466 lei), din…

31 Oct 2018

Proces verbal din 31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 31.10.2018

31 Oct 2018

HCL nr. 143/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea completarii  H.C.L.  Caracal  nr.  23/30.06.20 IO  privind  aprobarea  actualizarii Nomenclatorului stradal al municipiului Caracal.

31 Oct 2018

HCL nr. 142/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea schimbării destinației construcției provizorii ce urmează a fi edificată pe terenul în suprafață de 72,77 mp situat în Caracal, str. Intrarea Muzeului nr. 1 B, jud. Olt.

31 Oct 2018

HCL nr. 141/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: anularea din evidența fiscală a obligațiilor fiscale și scăderea din evidența fiscală a Direcției Economice a Primăriei municipiului Caracal, a societăților comerciale radiate din Registrul Comerțului, pentru care…

31 Oct 2018

HCL nr. 140/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către S.C. DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. asupra terenului în suprafață de 33,60 mp., care aparține domeniul public al…

31 Oct 2018

HCL nr. 139/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: trecerea din domeniul public al municipiului Caracal în domeniul privat al municipiului Caracal, a suprafeţei de teren intravilan de 10,80 mp, situată în Caracal, str. Antonius Caracalla, nr….

31 Oct 2018

HCL nr. 138/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea noilor tarife și taxe pentru activitățile serviciilor publice de salubrizare și administrare a domeniului public și privat practicate în municipiul Caracal, prestate de către societatea S.C. A.D.P.P….

31 Oct 2018

HCL nr. 137/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea cumpărării a două suprafețe de teren intravilan, 107 mp respectiv 106 mp, situate în tarlaua 122 parcelele 1 și 2.

31 Oct 2018

HCL nr. 136/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  vânzarea, fără licitaţie publică, a locuinței ce aparține fondului locativ al municipiului Caracal, compusă din două camere, situată în Caracal, Aleea Plopilor nr. 2, bl. A15, sc. 1,…

31 Oct 2018

HCL nr. 135/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea listei de repartizare a 5 locuinţe construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora în regim de închiriere în municipiul Caracal, în…

31 Oct 2018

HCL nr. 134/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: atribuirea unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Caracal, beneficiarilor Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Modificata prin:

31 Oct 2018

HCL nr. 133/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  încetarea dreptului de folosinţă asupra unor terenuri atribuite în baza Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe.

31 Oct 2018

HCL nr. 132/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea componenţei comisiilor sociale de analiză a cererilor și de soluționare a contestațiilor, a criteriilor şi modului de repartizare a locuinţelor sociale aflate pe raza municipiului Caracal. Abrogata…

31 Oct 2018

HCL nr. 131/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  transformarea unor posturi vacante din structura Centrului municipal Creşe Caracal, cu reducerea nivelurilor posturilor și modificarea corespunzătoare a statului de funcţii al Centrului municipal Creşe Caracal, anexa 2…

31 Oct 2018

HCL nr. 130/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  transformarea unui post din Anexa nr. 4 la HCL nr. 88/2018 – Stat de funcții al Primăriei municipiului Caracal.

31 Oct 2018

HCL nr. 129/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  instituirea unor restricţii de circulaţie rutieră în municipiul Caracal.

31 Oct 2018

HCL nr. 128/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea investiției finanțată din Fondul IID privind „Extindere rețele de apă și canalizare în municipiul Caracal”.

31 Oct 2018

HCL nr. 127/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  înlocuirea anexei la H.C.L. Caracal nr. 66/31.05.2018 privind darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an a unui teren intravilan în suprafaţă de 100 mp situat…

31 Oct 2018

HCL nr. 126/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Caracal” domnului IOSEF NEMETZ.

31 Oct 2018

HCL nr. 125/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  însuşirea raportului de evaluare având ca obiect apartamentul ce apartine fondului locativ al municipiului Caracal, compus din 2 camere, în suprafață utilă de 37,07 mp situat în Caracal,…

31 Oct 2018

HCL nr. 124/31.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

19 Oct 2018

HCL nr. 123/19.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de  investiţii „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL…

19 Oct 2018

Proces verbal din 19.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 19.10.2018

01 Oct 2018

Proces verbal din 01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 01.10.2018

01 Oct 2018

HCL nr. 122/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul de investiţii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ŞI DOTAREA MUZEULUI DE…

01 Oct 2018

HCL nr. 121/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA:  aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Prelungit nr. 1” din municipiul Caracal.

01 Oct 2018

HCL nr. 120/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Centrului de zi Cristina”  din municipiul…

01 Oct 2018

HCL nr. 119/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Teatrului de vară” din municipiul…

01 Oct 2018

HCL nr. 118/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice” din municipiul Caracal.

01 Oct 2018

HCL nr. 117/01.10.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții “Transformare urbană subzona de agrement, Piața Victoriei, mun. Caracal: modernizare…

21 Sep 2018

Proces verbal din 21.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 21.09.2018

21 Sep 2018

HCL nr. 116/21.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: retragerea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Caracal și desemnarea altor reprezentanți în Consiliile de administraţie ale Colegiului Naţional „Ioniţă Asan” și  Liceului Tehnologic “Constantin Filipescu” pentru…

21 Sep 2018

HCL nr. 115/21.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: darea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 2 ani a unui spaţiu în suprafaţă totală de 22.10 mp situat în imobilul din Caracal, str. Cuza Vodă nr….

21 Sep 2018

HCL nr. 114/21.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: transformarea unui post din Anexa II la HCL nr. 94/2014 – Stat de funcții al Centrului de Asistență Medico-Socială Caracal.

21 Sep 2018

HCL nr. 113/21.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Municipiului Caracal.

17 Sep 2018

Proces verbal din 17.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa extraordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 17.09.2018

17 Sep 2018

HCL nr. 112/17.09.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici si a surselor de finantare pentru obiectivul de investitii „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA SI DOTAREA MUZEULUI DE…

31 Aug 2018

Proces verbal din 31.08.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

Proces verbal – Şedinţa ordinară a Consiliului local al Municipiului Caracal din 31.08.2018

31 Aug 2018

HCL nr. 111/31.08.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: închirierea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 375 mp ce aparţine domeniului privat al municipiului Caracal situat în Caracal, str. Florilor, nr. 1, Jud. Olt.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516