loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL DIN ANUL 2018

31 Jan 2018

HCL nr. 22/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: numirea reprezentantului  Municipiului  Caracal  prin Consiliul  local al  municipiului   Caracal  in  Adunarea  Generala  a  Asociatilor  din  cadrul  societatii  A.D.P.P. Caracal  S. R. L. Abrogata prin:

31 Jan 2018

HCL nr. 21/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea  si completarea  Anexei  nr. 4 la H.C.L.  nr.  109/28.07.2014 referitoare  la  mandatarea   Asociatiei  “Romanati  Serv”-  asociatie  de  dezvoltare  intercomunitara,  sa delege  gestiunea  serviciului  public  de  salubrizare  al …

31 Jan 2018

HCL nr. 20/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: prelungirea contractului de concesiune nr. 380/05.05.2003, ce are ca obiect concesionare imobil – constructie  si teren in suprafata  totala  de 529 mp, apartinand domeniului privat  al Municipiului Caracal, …

31 Jan 2018

HCL nr. 19/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea inventarului domeniului  privat al municipiului  Caracal. Modificata si completata prin: Abrogata prin:

31 Jan 2018

HCL nr. 18/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea   bugetului   si  a  calendarului  de  activitati,  ce  urmeaza   a  se desfasura  pe  parcursul  anului   2018  cu  partenerii   din  localitatile  Montana-Bulgaria  si  Bialogard – Polonia,  in baza acordurilor…

31 Jan 2018

HCL nr. 17/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea bugetului  si  a calendarului  principalelor  actiuni  de promovare aferente   Planului   de  marketing   al  Centrului  National de  Informare   si   Promovare   Turistica  din Municipiul Caracal in anul 2018

31 Jan 2018

HCL nr. 16/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: prelungirea  contractului   de  inchiriere  nr.  9/05.02.2014  ce  are  ca  obiect inchirierea spatiilor comerciale  nr. 3, 4, 5, in suprafata totala de 76.20 mp ce apartin domeniului  privat al…

31 Jan 2018

HCL nr. 15/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea   utilizarii   excedentului   bugetar   din  anii   precedenti   al  unor Ordonatori Tertiari  de Credite de pe raza U .A.T.  Municipiul  Caracal

31 Jan 2018

HCL nr. 14/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii  “Reabilitare, modernizare si infiintare Sectie de psihiatrie a Spitalului Municipal Caracal”

31 Jan 2018

HCL nr. 13/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: actualizarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  obiectivul  de investitii “Modernizare strada  Mihai Viteazul, tronsonul cuprins intre  strada Strandului si Cimitirul evreiesc (km  1+064 si km 1+607), municipiul Caracal”

31 Jan 2018

HCL nr. 12/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea  Documentatiei  de avizare a lucrarilor de interventie (DALI)  si  a indicatorilor  tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Construire  șarpantă  cu  invelitoare si reparatii curente la cladire internat” la…

31 Jan 2018

HCL nr. 11/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: stabilirea cantitatii de deseuri municipale ce vor fi colectate si transportate de catre S.C. A.D.P.P. Caracal SRL de la persoanele fizice care locuiesc in imobilele tip condominiu.

31 Jan 2018

HCL nr. 10/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: completarea  H.C.L. nr. 154/27.11.2013 privind stabilirea amplasamentelor statiilor de  imbarcare/debarcare, altele decat  autogara  pentru  transportul  calatorilor in  regim judetean/interjudetean, precum si a denumirii acestora

31 Jan 2018

HCL nr. 09/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: prelungirea  contractului de inchiriere nr.129/01.12.2011 ce are ca obiect inchiriere teren in  suprafata  de 20 mp, care apartine  domeniului  privat al Municipiului Caracal, situat in str. Intrarea Muzeului…

31 Jan 2018

HCL nr. 08/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: darea in folosinta gratuita a imobilului Punct Termic  situat in Caracal, Intrarea Libertatii,  nr.1,  catre societatea A.D.P.P.  CARACAL S.R.L., societate de drept public si de interes local Abrogata…

31 Jan 2018

HCL nr. 07/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: darea  in folosinta  gratuita  pe termen  de 3  ani  a unui  spatiu in suprafata  de 18, 14 mp din imobilul situat in Caracal, str. Aleea  Cresei  nr.1, Jud….

31 Jan 2018

HCL nr. 06/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: calendarul principalelor manifestari cultural artistice  in anul 2018.

31 Jan 2018

HCL nr. 05/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: modificarea  si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 06/25.06.2016 privind stabilirea și organizarea Comisiilor de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

31 Jan 2018

HCL nr. 04/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: Validarea mandatului de consilier local pentru doamna Florică Florentina Clarisa, membru U.N.P.R.

31 Jan 2018

HCL nr. 03/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a domnului Dinoiu Ion, ca urmare a decesului

31 Jan 2018

HCL nr. 02/31.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: incetarea  de  drept, inainte de expirarea duratei nonnale, a mandatului de consilier local a domnului Popescu Dan, membru A.L.D.E.

11 Jan 2018

HCL nr. 01/11.01.2018

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2018

REFERITOR LA: aprobarea utilizării excedentului bugetului local din anul 2017 în sumă de 11.362.516,68 lei.


 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516