loader image
Primăria Caracal
RO_OT_Caracal_national_theatre
parc-poroineanu
Primaria
395685
323258
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

16 May 2022

HCL nr.84/16.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 și art. 3  din H.C.L. Caracal nr. 35/07.03.2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție  a indicatorilor tehnico-economici și a surselor de…

16 May 2022

HCL nr.83/16.05.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”OLT-ECO” în sumă de 87.389 lei pentru anul 2022.

29 Apr 2022

HCL nr. 82/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 166/27.12.2021 privind aprobarea solicitării transmiterii imobilelor teren în suprafaţă de 1367,00 mp şi construcţie C2 în suprafaţă de 202…

29 Apr 2022

HCL nr. 81/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea rectificării Bugetului general de Venituri şi Cheltuieli şi modificarea listei de investiţii pe anul 2022, a Municipiului Caracal

29 Apr 2022

HCL nr. 80/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiei de urbanism, iniţiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei „Regenerare urbană prin parcelare…

29 Apr 2022

HCL nr. 79/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea documentaţiei de urbanism, iniţiată de U.A.T. Municipiul Caracal, Plan Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent, pentru „Investiţii de interes public pe amplasamentul din…

29 Apr 2022

HCL nr. 78/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea şi completarea anexei nr. I la H.C.L. nr. 150/31.10.2019 privind componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Caracal şi a Regulamentului de organizare…

29 Apr 2022

HCL nr. 77/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal nr. 23/30.06.2010, privitoare la actualizarea Nomenclatorului Stradal al municipiului Caracal şi a completării Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al…

29 Apr 2022

HCL nr. 76/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafaţa de 62.566,00 mp situatîn Caracal, str. Carpaţi, nr. 116, jud. Olt, înscris în Cartea Funciară nr. 53185 a U.A.T. Municipiul Caracal

29 Apr 2022

HCL nr. 75/28.04.2022

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2022

REFERITOR LA: modificarea unor prevederi ale H.C.L. Caracal nr. 52/28.03.2022 referitoare la concesionarea, rară licitaţie publică către CABINET MEDICAL VETERINAR Dr. Ion Paul, pe o perioadă de 49 ani a…


1 2 46

Recensamantul populatiei si locuintelor
  • Harta Orașului

  • Informații despre serviciul de urgență 112

  • Webcam Live

  • Teatrul National

  • Platou Primarie

  • © 2022 Primaria Caracal