loader image
Primăria Caracal
Slide
_DSC4620
DSC4448
DSC4451
_DSC4495
previous arrow
next arrow

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

05 Dec 2023

HCL nr. 227/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 179/06.12.2018, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici şi a surselor de finanţare pentru obiectivul…

05 Dec 2023

HCL nr. 226/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ZONELOR MARGINALIZATE ZUM 1 – CARPAȚI ȘI ZUM 2 – FÂNĂRIE ÎN VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII”,” cod…

05 Dec 2023

HCL nr. 225/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului „CRESTEREA EFICENTEI ENERGETICE PRIN REABILITAREA SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 117853 prin Programul Operațional Regional Sud-Vest-Oltenia 2021-2027, începând cu luna…

05 Dec 2023

HCL nr. 224/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării în etapa a II-a, a proiectului „REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE DIN CADRUL SPITALULUI MUNICIPAL CARACAL”, cod SMIS 126913 prin Programul Operațional Sănătate 2021-2027,…

05 Dec 2023

HCL nr. 223/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea implementării în etapa a II-a a proiectului ”Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Muzeului Romanațiului, în vederea valorificării patrimoniului cultural local” cod SMIS 117308 prin Programul Regional Sud…

05 Dec 2023

HCL nr. 222/05.12.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: modificarea prevederilor art. 2 din H.C.L. nr. 208/14.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Realizarea unei centrale fotovoltaice pentru utilizarea…

28 Nov 2023

HCL nr. 221/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea unor tarife şi taxe speciale pentru prestări servicii către persoane fizice şi juridice, pentru anul 2024

28 Nov 2023

HCL nr. 220/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: stabilirea valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele şi taxele locale, precum şi amenzile aplicabile pentru anul…

28 Nov 2023

HCL nr. 219/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 6 800 621.00 lei în conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal­-bugetare, prin acordarea…

28 Nov 2023

HCL nr. 218/27.11.2023

Categorie - Hotărâri Consiliul Local 2023

REFERITOR LA: anularea obligaţiilor fiscale şi a obligaţiilor comerciale rezultate din chirii şi redevenţe ale societăţilor comerciale radiate din evidenţele Registrului Comerţului şi scăderea societăţilor radiate din evidenţa fiscală şi…


1 2 86

 • SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR OLT - CENTRUL LOCAL SECUNDAR CARACAL

 • PROGRAMĂRI ONLINE

 • Harta Orașului

 • Informații despre serviciul de urgență 112

 • Webcam Live

 • Teatrul National

 • Platou Primarie

 • Skip to content
 • PRIMARIA MUNICIPIULUI CARACAL

  Str. Piata Victoriei, nr. 10, Caracal, Olt, 235200
  0249 511 384
  0249 511 386
  0249 517 516